Új pályázati kör startolt el a wfa.hu-n

11 új pályázat változatos témákban kényelmes, online pályázási lehetőséggel.

A frissen közzétett 11 pályázat között az évek óta közkedvelt lengyelországi osztálykirándulások mellett, oktatási–művészeti–vallási és társadalmi, valamint környezetvédelmi projektek szervezésére és lebonyolítására, lengyel nyelvoktatás középiskolai megszervezésére, a testvérvárosi, testvértelepülési kapcsolatok erősítésére, kulturális események, felsőoktatási hallgatók ösztöndíjas támogatására, kutatások támogatására, valamint lengyelországi szakmai gyakorlat megvalósítására is van mód pályázni.

A pályázatokon oktatási intézmények, önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek, felsőoktatási és doktorandusz hallgatók, tanárok, kutatók kaphatnak támogatást a magyar-lengyel vonatkozású projektjük megvalósításához, a teljes támogatási keret összesen 70 millió forint.

Nézzük meg közelebbről az egyes pályázatokat: 

Polonica Varietas: pályázat magyarországi középfokú oktatási intézmények számára a lengyelországi osztálykirándulások szervezésére és lebonyolítására. A jelentkezéseket 2022. augusztus 26. 12 óráig van mód beadni. További részletek itt>>

Szirén: A pályázat célja, hogy támogassa a magyarországi székhelyű középfokú oktatási intézményeket a lengyel nyelvoktatás választható tantárgyként történő elindításában, újraindításában vagy folytatásában, a 2022/2023-as tanév őszi félévében. A jelentkezéseket 2022. augusztus 19. 16 óráig várjuk. Pályázati felhívás>>

Örökéletű Tölgy: E pályázat révén a felsőoktatási és tudományos intézmények, illetve kutatók, oktatók kaphatnak támogatást magyar–lengyel vagy lengyel témájú tudományos kutatási projektek támogatására. A beadási határidő 2022. augusztus 26. 12 óra, pályázni jogi személyeknek és természetes személyeknek egyaránt lehetséges. 

Dwa Bratanki: Pályázat magyarországi települési önkormányzatok és magyarországi székhellyel rendelkező alap- és középfokú oktatási intézmények számára, melyek testvérvárosi/testvériskolai megállapodást írtak alá, vagy annak aláírására kötelezettséget vállalnak egy lengyelországi településsel vagy intézménnyel. A pályázatok benyújtása 2022. augusztus 26. 12 óráig lehetséges. Pályázati felhívás>>

Visztula: A pályázat célja a Lengyelország, a lengyel kultúra, a magyar–lengyel kapcsolatok iránt érdeklődő, tehetséges fiatalok ösztönzése tudományos-ismeretterjesztő cikkek írására, ezáltal a lengyel kultúra népszerűsítése. A pályázatokat 2022. szeptember 12. 12 óráig várjuk. Pályázati felhívás>>

Alvó Lovagok: A pályázattal magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói számára kíván az Alapítvány támogatást nyújtani lengyelországi szakmai gyakorlatuk elvégzésére. A pályázatok benyújtása 2022. augusztus 26. 12 óráig lehetséges. További részletek itt>>

Jagelló: Pályázat felsőoktatási intézmények doktorandusz hallgatói számára tanulmányi ösztöndíj igénylésére. A pályázatok benyújtására 2022. augusztus 26. 12 óráig van mód.  Pályázati felhívás>>

Piast: Pályázat felsőoktatási intézmények lengyel nyelv és irodalom mesterszakos (MA) hallgatói számára tanulmányi ösztöndíj igénylésére. A pályázatokat 2022. augusztus 26. 12 óráig várjuk. További részletek>>

Sasfiókák: Pályázat magyarországi iskolák, települési önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek, hazai nemzeti park igazgatóságok számára, gyermekeknek és fiataloknak szóló magyar–lengyel oktatási–művészeti–vallási és társadalmi, valamint környezetvédelmi projektek szervezésére és lebonyolítására. A pályázatokat 2022. augusztus 26. 12 óráig várjuk. Pályázati fehívás>>

Skamander: Pályázat egyházi és civil szervezetek, kulturális események szervezésével foglalkozó jogi személyek és települési önkormányzatok számára magyar és lengyel művészek, illetve kulturális szakemberek együttműködésének erősítésére. A pályázatok benyújtása 2022. augusztus 26. 12:00 óráig lehetséges. Részletek>>

Szent Kinga Gyűrűje: A pályázat célja elsősorban a magyarországi lengyel tanszékek színvonalának és versenyképességének megtartása és emelése, valamint bármely magyarországi felsőoktatási intézmény tetszőleges tanszékére meghívott, tudományterületükön kiemelkedő szakmai színvonalat elért lengyel előadók vendégoktatóként történő meghívása, amit az Alapítvány anyagi támogatással kíván ösztönözni. A pályázatokat 2022. szeptember 23-ig várjuk. Részletek>>

A pályázatok beadása ezúttal is kényelmesen, online lehetséges az egyes pályázatoknál jelzett határidőig. További részleteket az adott pályázati felhívásoknál találnak: https://wfa.hu/palyazatok