Az alapítványról

A Wacław Felczak Alapítvány létrejöttét a professzor egykori hallgatója, Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be 2016. december 9-én a krakkói Jagelló Egyetemen, a Közép-Európa – egy térség sorsa a történelem sodrában című, Wacław Felczak születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett emlékülésen. Az akkori elgondolás szerint a két kormány közösen hozott volna létre egy magyar–lengyel szellemi együttműködést támogató alapot, amit mindketten évente egy-egy millió euróval támogattak volna. A magyar és a lengyel fél azonban később technikai okokból kifolyólag úgy döntött, hogy a professzor emlékére két különböző intézményt állítanak fel, egyet Budapesten, egyet pedig Varsóban. 

A magyarországi Waclaw Felczak Alapítvány létrehozásáról szóló törvényjavaslatot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 2017. október 10-én nyújtotta be az Országgyűlésnek. Egy héttel később Schanda Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára terjesztette elő a törvényjavaslatot a parlamentben. Elmondása szerint a kormány által létrehozandó szervezet fókuszában az ifjúsági együttműködések megerősítése áll majd, s többek között új ösztöndíjak, kulturális programok, a turizmus vagy a vállalkozások együttműködése felett bábáskodik. Az országgyűlés 2017. november 14-én szavazott a törvényjavaslatról, amit 154 igen, 27 nem és 5 tartózkodás mellett fogadott el.

A 2017. évi CLXVI. törvény a Wacław Felczak Alapítványról a magyar Közlöny 2017. november 23-i számában került kihirdetésre. A törvény szerint az Alapítvány feladata elsősorban a „magyar–lengyel barátság és együttműködés további elmélyítése”. „A magyar és a lengyel nemzet közötti barátság kulturális örökségének megőrzése, megismertetése és terjesztése, valamint nemzedékek közötti átörökítése érdekében olyan közfeladatot lát el, amely a magyar–lengyel fiatalok és szakemberek közötti kapcsolatépítést ösztönző tevékenységet pályázatok kiírásával és programszervezéssel támogatja”. A törvény alapján az Alapítvány céljait az alábbi tevékenységek révén kell elérnie:

 1. a magyar–lengyel barátság hagyományának, az együttműködés fontosságának tudatosítása és továbbadása a fiatal generációk számára;
 2. az ifjúsági együttműködés és kapcsolatépítés erősítése különösen a kultúra és a sport területén;
 3. egymás nyelvének és kultúrájának megismertetését célzó tudományos és oktatási tevékenység ösztönzése;
 4. a magyar–lengyel kulturális, gazdasági és politikai szervezetek közös innovációs gondolkodásának elősegítése mindkét ország versenyképességének erősödése érdekében. Az Alapítvány működésére a kormány, mint alapító tartós jelleggel minden évben 1 millió eurónak megfelelő forint biztosítását vállalta.

A varsói szejm 2018. február 8-án döntött a lengyel társintézmény, a Wacław Felczak Lengyel–Magyar Együttműködés Intézetének (Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka) létrehozásáról, amelyet 221 igen és 6 nem szavazat mellett fogadott el. A varsói intézet éves költségvetése 6 millió złoty (azaz kb. 1,4 millió euró).

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Jerzy Snopek budapesti lengyel nagykövet ezt követően 2018. március 21-én memorandumot írt alá, amely a remények szerint egy későbbi, a két állam közötti megállapodás alapja lehet.

A Fővárosi Törvényszék a Wacław Felczak Alapítványt 2018. március 13-án jegyezte be. Az alapító okirat kimondja, hogy az Alapítvány céljai elérése érdekében a rendelkezésre bocsátott alapítói vagyont különösen a következő tevékenységek gyakorlása útján használja fel:

 1. a magyar és a lengyel nemzet történelmi, kulturális, művészeti, gazdasági, közéleti és egyéb szakterületen ápolt kapcsolatával összefüggő, felsőoktatási és tudományos tevékenységek;
 2. a magyar és a lengyel nemzet történelmi kapcsolatának megjelenítése a közoktatásban és ismeretterjesztésben;
 3. a magyar és lengyel ifjúsági közösségek alkotó együttlétének támogatása;
 4. a testvér-települési kapcsolatokban a két nemzet kapcsolatának fiataloknak való átörökítését szolgáló tartalmi elemek erősítése;
 5. társadalmi rásegítés a lengyel országkép-építésre Magyarországon, és a magyar országkép-építésre Lengyelországban;
 6. a magyar–lengyel barátság eszméjének megszerettetése harmadik országokban, a többségi társadalom és a nemzeti kisebbségek körében.

Mindezek érdekében az Alapítvány meghívásos pályázatokat indít, nyílt pályázatokat ír ki, ösztöndíjakat létesít, céltámogatásokat ítél meg és rendezvényeket szervez.

Az alapító okirat szerint a Wacław Felczak Alapítvány vezető szerve a Kuratórium, amely öt természetes személyből, egy elnökből és négy tagból áll. A Kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz- és feltételrendszert. A Kuratórium dönt az Alapítványhoz érkezett támogatások elfogadásáról, illetve annak esetleges visszautasításáról. Ezen kívül a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 1. az Alapítvány éves stratégiájának elfogadása;
 2. az alapítványi vagyon kezelése, ennek során döntés az Alapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok felhasználásáról;
 3. befektetési szabályzat elfogadása;
 4. a pénzeszközökkel való gazdálkodás átláthatóságáról való gondoskodás;
 5. döntések meghozatala az Alapítvány céljaival megegyező tevékenységek támogatásáról;
 6. az éves mérlegbeszámoló jóváhagyása;
 7. a közhasznúsági melléklet elfogadása;
 8. az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának, és annak módosításának elfogadása;
 9. a Kuratórium Ügyrendjének a meghatározása;
 10. az Alapítvány keretében koordinált programok magyarországi megvalósításával összefüggő döntések meghozatala;
 11. az operatív egységek/csoportok munkaterveinek elfogadása;
 12. az Alapítvány feladatai megszűnésekor javaslattétel az Alapítvány megszűnésére;
 13. döntés az Alapítvány könyvvizsgálójának kiválasztásáról.