Gyik

ŰRLAPOK

  • Nyilatkozat átláthatóságról LETÖLTÉS
  • ÁFA nyilatkozat LETÖLTÉS
  • Számlaösszesítő LETÖLTÉS
  • Hozzájáruló nyilatkozat képmás készítéséhez és felhasználásához (PL-HU) LETÖLTÉS
  • Hozzájáruló nyilatkozat képmás készítéséhez és felhasználásához (HU) LETÖLTÉS

Felczak-lemezek

K: A nyertes pályázóknak milyen formában kell megjeleníteni a WFA-t mint támogatót a támogatásból megvalósuló zenei albumon?

TÁMOGATÓ MEGJELENÍTÉSE

FELCZAK LEMEZEK -LOGÓ

WFA -LOGÓ

Általános kérdések

K: Van-e olyan kritérium, ami akadálya annak, hogy egyéni kérelmet vagy nyílt pályázatra történő jelentkezést nyújtsak be a WFA felé?

V: Igen, azon potenciális pályázók, melyek az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak pályázatot és/vagy egyéni kérelmet benyújtani.

K: Nem a szerződésben meghatározott támogatott nevére került kiállításra a számla. Mit tegyek?

V: Ilyen esetben a számla kiállítójától a számla korrekciójára van szükség, miután az Alapítvány csak a támogatási szerződésben szereplő támogatott nevére kiállított számlát tud befogadni.

K: Milyen pénznemben adhatjuk meg a költségtervben szereplő összegeket?

V: A tervezett költségeket minden esetben forintban kell megadni. A költségek tervezését az esetleges árfolyam ingadozás figyelembevételével érdemes megtenni.

K: A pályázat leadásakor a megvalósításra konkrét dátumot kell-e megadni?

V: Nem, lehetőség van időintervallum megadására, amennyiben az összhangban áll a pályázati kiírásban szereplő megvalósítási határidővel.

K: Elszámolható parkolási díj és útdíj, illetve más olyan kiadások, melyekről számla nem készült, bizonylat viszont igen?

V: Nem, ezek a költségek minden esetben a pályázót terhelik.

K: Milyen árfolyammal számoljunk előlegbefizetéskor, amikor előlegszámla és végszámla is készül?

V: Kérjük, ezekben és az ehhez hasonló esetekben mindig a pénzügyi teljesítés szerinti napi árfolyammal számoljanak el.

K: Milyen árfolyamon számolhatom el a külföldi pénznemben kiegyenlített tételeket?
V: Ezeket a költségeket kizárólag a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi teljesítés napján érvényes középárfolyama szerint számolhatja el. A tényleges váltási árfolyam és az MNB-középárfolyam különbsége miatt keletkezett árfolyamveszteség a pályázót terheli.

 

Egyéni kérelmek

K: Van-e olyan kritérium, ami akadálya annak, hogy egyéni kérelmet vagy nyílt pályázatra történő jelentkezést nyújtsak be a WFA felé?

V: Igen, azon potenciális pályázók, melyek az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak pályázatot és/vagy egyéni kérelmet benyújtani.

K: A projekt, melyhez a Wacław Felczak Alapítvány támogatását szeretném kérni, egyetlen jelenleg nyitott pályázati kiíráshoz sem illeszkedik. Mit tegyek?

V: Kérjük, a Projektek menüpontban ellenőrizze, kérelme benyújtható-e a rendszeresen meghirdetett pályázati kiírások keretében. Ha igen, kérjük, várja meg a következő kiírást - ennek időpontjáról honlapunkról tájékozódhat. Ha nem, lehetősége van egyéni támogatási kérelem benyújtására.

K: Hogyan nyújthatok be egyéni támogatási kérelmet?

V: Cégszerűen aláírt, lepecsételt kérelmét a Wacław Felczak Alapítvány kuratóriumi elnökének címezve juttassa el az info@wfa.hu címre. Kérelme tartalmazza a projekt lényegi elemeinek leírását, a résztvevők számát, a megvalósítás idejét és helyszínét, stb. lehetőség szerint legfeljebb 5000 leütés terjedelemben (szakmai koncepció). Továbbá az igényelt összeget magyar forintban. Ehhez kapcsolódjon egy részletes költségterv, melyben pontosan megjelöli, milyen költségelemekre kéri alapítványunk támogatását. Amennyiben nem a projekt teljes költségvetésére kérnek támogatást, úgy kérjük, azt is írják le, hogy ki mekkora összeggel, melyik további költségelemet finanszírozza, valamint, hogy rendelkeznek-e önerővel. Kérjük, a költségtervben minden esetben bruttó összeg kerüljön feltüntetésre. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fentiek elmulasztása esetén a kérelmet nem áll módunkban befogadni.

K: Nem a szerződésben meghatározott támogatott nevére került kiállításra a számla. Mit tegyek?

V: Ilyen esetben a számla kiállítójától a számla korrekciójára van szükség, miután az Alapítvány csak a támogatási szerződésben szereplő támogatott nevére kiállított számlát tud befogadni.

Az ígéret földje

K: Nem a szerződésben meghatározott támogatott nevére került kiállításra a számla. Mit tegyek?

V: Ilyen esetben a számla kiállítójától a számla korrekciójára van szükség, miután az Alapítvány csak a támogatási szerződésben szereplő támogatott nevére kiállított számlát tud befogadni.

Szárnyas huszárok

Feltöltés alatt...

Lengyel mezőkön

K: Nem a szerződésben meghatározott támogatott nevére került kiállításra a számla. Mit tegyek?

V: Ilyen esetben a számla kiállítójától a számla korrekciójára van szükség, miután az Alapítvány csak a támogatási szerződésben szereplő támogatott nevére kiállított számlát tud befogadni.

Szent Kinga gyűrűje

K: Nem a szerződésben meghatározott támogatott nevére került kiállításra a számla. Mit tegyek?

V: Ilyen esetben a számla kiállítójától a számla korrekciójára van szükség, miután az Alapítvány csak a támogatási szerződésben szereplő támogatott nevére kiállított számlát tud befogadni.

Dwa Bratanki

K: Kérik-e, hogy igazoljuk a testvérvárosi kapcsolatot? Ha igen, milyen formában?

V: Amennyiben már van létező testvérvárosi kapcsolat, akkor a testvérvárosi kapcsolat meglétét igazoló dokumentum másolatát kellene csatolni a pályázathoz. Amennyiben még nincs testvérvárosi kapcsolat, de van annak létesítésére irányuló szándék, akkor egy erről szóló szándéknyilatkozat csatolását kérjük.

K: Van-e mód a pályázat keretében Lengyelországból meghívott vendégek költségei (például: szállás, étkezés) elszámolására?

V: Igen, a magyarországi tartózkodásukhoz kapcsolódó költségek elszámolhatóak. Ilyen a szállás és az étkezés, ugyanakkor az utazási költség már nem.

K: Amennyiben iskolánk kötelezettséget vállal a testvériskolai megállapodás aláírására, a Felczak Alapítvány rendelkezik az ehhez szükséges nyilatkozat mintával? A nyilatkozatot a pályázó fél részéről ki írhatja alá?

V: A testvériskolai megállapodásokhoz nincs kapcsolódó formanyomtatványunk, ezeket a pályázó intézmények önállóan kezelik. Amennyiben annak akadálya nincsen, a pályázó fél részéről a megállapodást az intézményvezető írja alá.

K: A pályázat benyújtásakor előnyt jelent-e a lengyel fél magyarországi látogatásának tervezése?

V: A pályázati kérelemben javasoljuk olyan tervek megfogalmazását, amit a megadott határidőig reálisan vállalni tudnak. A pályázatban szereplő támogatható tevékenységek körének listája nem jelenti azt, hogy ezek mindegyikének szerepelnie kell a támogatási kérelemben. A támogatható tevékenységek egymáshoz képest nem kapnak súlyozást, ám az értékelésnél a pályázatok komplexitása értékelésre kerül.

K: A tervezett programelemeket milyen arányban kell a lengyel féllel közösen megvalósítani?

V: Nincs erre vonatkozó kötelezettség. Azokat a programelemeket érdemes közösen megvalósítani, amelyek a program szempontjából hozzáadott értékkel bírnak (egy múzeumlátogatás esetében például ilyenről ritkán beszélhetünk).

K: A nyertes pályázatot beadó intézményre milyen kötelezettség vonatkozik a jövőben?

V: Jelen pályázat esetében egy határozott időtartamon belül megvalósuló tevékenységre lehet pályázni, így további kötelezettség nem áll fenn.

K: Milyen pénznemben adhatjuk meg a költségtervben szereplő összegeket?

V: A tervezett költségeket minden esetben forintban kell megadni. A költségek tervezését az esetleges árfolyam ingadozás figyelembevételével érdemes megtenni.

K: Elegendő-e a magyar fél részéről kiadott szándéknyilatkozat a pályázat leadásához, amennyiben  testvériskolai vagy testvérvárosi kapcsolatot szeretnénk megkötni a partnerrel?

V: A lengyel fél szándéknyilatkozata a projektben való részvételről kötelező melléklete a pályázatnak (magyar, lengyel vagy angol nyelven).

K: Nemzetiségi önkormányzat is benyújthat pályázatot?

V: Nem, pályázni csak települési önkormányzatoknak van lehetősége.

K: A pályázati adatlapon "Cégjegyzékszáma / OM azonosítója" rovatban önkormányzatok esetében a "Törzskönyvi számot" beírása megfelelő-e?

V: Igen megfelelő.

K: Nem a szerződésben meghatározott támogatott nevére került kiállításra a számla. Mit tegyek?

V: Ilyen esetben a számla kiállítójától a számla korrekciójára van szükség, miután az Alapítvány csak a támogatási szerződésben szereplő támogatott nevére kiállított számlát tud befogadni.

Sasfiókák

K: A pályázaton elfogadják-e olyan gyerekek részvételét, akik Magyarországon élő lengyel családokban élnek, illetve lengyel kisebbségi iskolába járnak, de magyarul beszélnek.

V: Igen.

K: A tanulókra kötött felelősségbiztosítás költsége elszámolható-e a pályázatban, és ha igen, melyik költségkörnél?

V: Az utazási költségek között számolható el.

K: Az étkezési költségek között számolhatunk-e hideg élelemmel, illetve innivalóval, vagy az étkezési költségek minden esetben melegételre vonatkozik?

V: Az étkezési költségek esetében hideg és melegétel költség egyaránt elszámolható.

K: A pályázatba beemelhető-e a nemzetközi diákigazolvány kiváltásának költsége?

V: Nem, erre nincs lehetőség.

K: A pályázat leadásakor a megvalósításra konkrét dátumot kell-e megadni?

V: Nem, lehetőség van időintervallum megadására, amennyiben az összhangban áll a pályázati kiírásban szereplő megvalósítási határidővel.

K: Nem a szerződésben meghatározott támogatott nevére került kiállításra a számla. Mit tegyek?

V: Ilyen esetben a számla kiállítójától a számla korrekciójára van szükség, miután az Alapítvány csak a támogatási szerződésben szereplő támogatott nevére kiállított számlát tud befogadni.

 

Polonica varietas

K: Különböző okokból meg kellene változtatnunk a kirándulás időpontját. Van erre lehetőség?

V: Igen, amennyiben a kirándulás változatlan tartalommal, legkésőbb a megvalósítási időszak végéig megvalósul. Kérjük, írjon nekünk „Módosítási kérelem” tárggyal, amelyben jelzi és megindokolja az időpontváltozás szükségességét.

K: A támogatói döntés óta beérkezett ajánlatok alapján több diákot tudnánk utaztatni. Vihetünk kirándulásunkra az előzetesen megadottnál nagyobb csoportot?

V: Igen.

K: Osztályunk jelenleg végzős osztály, így a szóbeli érettségi utolsó napján megszűnik a tanulói jogviszonyuk, de éppen az érettségi miatt csak annak befejeztével tudjuk megvalósítani a kirándulást. Részt vehetünk velük így a pályázaton?

V: Igen.

K: Szeretnénk, ha a csoport tagjaként a nálunk tartózkodó külföldi cserediák vagy önkéntes is részt vehetne a kiránduláson. Lehetséges ez?

V: Igen.

K: Feltétele a részvételnek, hogy a kiutazó csoport tagjai ugyanazon egy osztály tanulói legyenek?

V: Nem. A pályázó az intézmény 9. évfolyamos és annál idősebb középiskolás tanulóiból tetszőlegesen állíthatja össze a kiránduláson részt vevő csoportot.

K: Részt vehetünk a pályázaton hat- ill. nyolcosztályos középiskola 14. életévét már betöltött 8. osztályos tanulóival?

V: Nem. A kiírás kimondottan a 9. évfolyamos és annál idősebb középiskolás tanulók kirándulását támogatja.


K: Megfelel az elszámoláshoz az utazási iroda által kiállított összesítő számla, amelynek beltartalma nincs részletezve?

V: Igen, amennyiben csatolja mellé a (győztes) árajánlatot, amelyen a költségek tételesen szerepelnek, illetve, amennyiben az utazási irodával kötött szerződés a jogszabályban meghatározott értéket eléri, elszámolása részeként nyilatkozik arról, hogy a felmerülő költségekkel kapcsolatban jogszabályi kötelezettségeinek betartásával járt el.

K: Elszámolható parkolási díj és útdíj, illetve más olyan kiadások, melyekről számla nem készült, bizonylat viszont igen?

V: Nem, ezek a költségek minden esetben a pályázót terhelik.

K: Milyen árfolyammal számoljunk előlegbefizetéskor, amikor előlegszámla és végszámla is készül?

V: Kérjük, ezekben és az ehhez hasonló esetekben mindig a pénzügyi teljesítés szerinti napi árfolyammal számoljanak el.

K:  Lehet-e azokkal, akik nem számlaképesek, alkalmi munkavállalási szerződést kötni néhány napra, mely idő alatt elvégzik az adott feladatot, vagy mindenképpen megbízási szerződést kell kötni?

V: Az alkalmi munkavállalás is lehetséges, ebben az esetben az elszámoláshoz kérjük majd csatolni  az alkalmi/egyszerűsített munkaszerződést, valamint az ahhoz kapcsolódó kifizetésekről szóló bizonylatokat és a vonatkozó munkaadói terhek befizetéséről szóló igazolást (név szerinti megjelöléssel).

K: Hogyan számolhatunk el az alkalmazott napidíjával?

V: Kiküldetési rendelvény felhasználásával. Elszámolni a bérszámfejtés benyújtásával lehet.

K: Nem a szerződésben meghatározott támogatott nevére került kiállításra a számla. Mit tegyek?

V: Ilyen esetben a számla kiállítójától a számla korrekciójára van szükség, miután az Alapítvány csak a támogatási szerződésben szereplő támogatott nevére kiállított számlát tudja befogadni.

Örökéletű tölgy

K: Magyarországi székhelyű alapítvány, illetve múzeum benyújthatja-e pályázatát a felhívásra?

V: Igen, mindkettő benyújthatja abban az esetben, ha Alapító Okiratában alaptevékenységei között szerepel a tudományos kutatások folytatása.

K: Nem a szerződésben meghatározott támogatott nevére került kiállításra a számla. Mit tegyek?

V: Ilyen esetben a számla kiállítójától a számla korrekciójára van szükség, miután az Alapítvány csak a támogatási szerződésben szereplő támogatott nevére kiállított számlát tud befogadni.