Gyik

Általános kérdések

K: Nem a szerződésben meghatározott támogatott nevére került kiállításra a számla. Mit tegyek?

V: Ilyen esetben a számla kiállítójától a számla korrekciójára van szükség, miután az Alapítvány csak a támogatási szerződésben szereplő támogatott nevére kiállított számlát tud befogadni.

K: Milyen pénznemben adhatjuk meg a költségtervben szereplő összegeket?

V: A tervezett költségeket minden esetben forintban kell megadni. A költségek tervezését az esetleges árfolyam ingadozás figyelembevételével érdemes megtenni.

K: A pályázat leadásakor a megvalósításra konkrét dátumot kell-e megadni?

V: Nem, lehetőség van időintervallum megadására, amennyiben az összhangban áll a pályázati kiírásban szereplő megvalósítási határidővel.

K: Elszámolható parkolási díj és útdíj, illetve más olyan kiadások, melyekről számla nem készült, bizonylat viszont igen?

V: Nem, ezek a költségek minden esetben a pályázót terhelik.

K: Milyen árfolyammal számoljunk előlegbefizetéskor, amikor előlegszámla és végszámla is készül?

V: Kérjük, ezekben és az ehhez hasonló esetekben mindig a pénzügyi teljesítés szerinti napi árfolyammal számoljanak el.

K: Milyen árfolyamon számolhatom el a külföldi pénznemben kiegyenlített tételeket?
V: Ezeket a költségeket kizárólag a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi teljesítés napján érvényes középárfolyama szerint számolhatja el. A tényleges váltási árfolyam és az MNB-középárfolyam különbsége miatt keletkezett árfolyamveszteség a pályázót terheli.

 

Egyéni kérelmek

K: A projekt, melyhez a Wacław Felczak Alapítvány támogatását szeretném kérni, egyetlen jelenleg nyitott pályázati kiíráshoz sem illeszkedik. Mit tegyek?

V: Kérjük, a Projektek menüpontban ellenőrizze, kérelme benyújtható-e a rendszeresen meghirdetett pályázati kiírások keretében. Ha igen, kérjük, várja meg a következő kiírást - ennek időpontjáról honlapunkról tájékozódhat. Ha nem, lehetősége van egyéni támogatási kérelem benyújtására.

K: Hogyan nyújthatok be egyéni támogatási kérelmet?

V: Cégszerűen aláírt, lepecsételt kérelmét a Wacław Felczak Alapítvány kuratóriumi elnökének címezve juttassa el az info@wfa.hu címre. Kérelme tartalmazza a projekt lényegi elemeinek leírását, lehetőség szerint legfeljebb 5000 leütés terjedelemben, az igényelt összeget magyar forintban, illetve a részletes költségtervet, megjelölve azt, milyen költségelemekre kéri alapítványunk támogatását. Kérjük, a költségtervben minden esetben bruttó összeg kerüljön feltüntetésre. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fentiek elmulasztása esetén a kérelmet nem áll módunkban befogadni.

K: Nem a szerződésben meghatározott támogatott nevére került kiállításra a számla. Mit tegyek?

V: Ilyen esetben a számla kiállítójától a számla korrekciójára van szükség, miután az Alapítvány csak a támogatási szerződésben szereplő támogatott nevére kiállított számlát tud befogadni.

Az ígéret földje

K: Nem a szerződésben meghatározott támogatott nevére került kiállításra a számla. Mit tegyek?

V: Ilyen esetben a számla kiállítójától a számla korrekciójára van szükség, miután az Alapítvány csak a támogatási szerződésben szereplő támogatott nevére kiállított számlát tud befogadni.

Szárnyas huszárok

Feltöltés alatt...

Lengyel mezőkön

K: Nem a szerződésben meghatározott támogatott nevére került kiállításra a számla. Mit tegyek?

V: Ilyen esetben a számla kiállítójától a számla korrekciójára van szükség, miután az Alapítvány csak a támogatási szerződésben szereplő támogatott nevére kiállított számlát tud befogadni.

Szent Kinga gyűrűje

K: Nem a szerződésben meghatározott támogatott nevére került kiállításra a számla. Mit tegyek?

V: Ilyen esetben a számla kiállítójától a számla korrekciójára van szükség, miután az Alapítvány csak a támogatási szerződésben szereplő támogatott nevére kiállított számlát tud befogadni.

Dwa Bratanki

K: Kérik-e, hogy igazoljuk a testvérvárosi kapcsolatot? Ha igen, milyen formában?

V: Amennyiben már van létező testvérvárosi kapcsolat, akkor a testvérvárosi kapcsolat meglétét igazoló dokumentum másolatát kellene csatolni a pályázathoz. Amennyiben még nincs testvérvárosi kapcsolat, de van annak létesítésére irányuló szándék, akkor egy erről szóló szándéknyilatkozat csatolását kérjük.

K: Van-e mód a pályázat keretében Lengyelországból meghívott vendégek költségei (például: szállás, étkezés) elszámolására?

V: Igen, a magyarországi tartózkodásukhoz kapcsolódó költségek elszámolhatóak. Ilyen a szállás és az étkezés, ugyanakkor az utazási költség már nem.

K: Amennyiben iskolánk kötelezettséget vállal a testvériskolai megállapodás aláírására, a Felczak Alapítvány rendelkezik az ehhez szükséges nyilatkozat mintával? A nyilatkozatot a pályázó fél részéről ki írhatja alá?

V: A testvériskolai megállapodásokhoz nincs kapcsolódó formanyomtatványunk, ezeket a pályázó intézmények önállóan kezelik. Amennyiben annak akadálya nincsen, a pályázó fél részéről a megállapodást az intézményvezető írja alá.

K: A pályázat benyújtásakor előnyt jelent-e a lengyel fél magyarországi látogatásának tervezése?

V: A pályázati kérelemben javasoljuk olyan tervek megfogalmazását, amit a megadott határidőig reálisan vállalni tudnak. A pályázatban szereplő támogatható tevékenységek körének listája nem jelenti azt, hogy ezek mindegyikének szerepelnie kell a támogatási kérelemben. A támogatható tevékenységek egymáshoz képest nem kapnak súlyozást, ám az értékelésnél a pályázatok komplexitása értékelésre kerül.

K: A tervezett programelemeket milyen arányban kell a lengyel féllel közösen megvalósítani?

V: Nincs erre vonatkozó kötelezettség. Azokat a programelemeket érdemes közösen megvalósítani, amelyek a program szempontjából hozzáadott értékkel bírnak (egy múzeumlátogatás esetében például ilyenről ritkán beszélhetünk).

K: A nyertes pályázatot beadó intézményre milyen kötelezettség vonatkozik a jövőben?

V: Jelen pályázat esetében egy határozott időtartamon belül megvalósuló tevékenységre lehet pályázni, így további kötelezettség nem áll fenn.

K: Milyen pénznemben adhatjuk meg a költségtervben szereplő összegeket?

V: A tervezett költségeket minden esetben forintban kell megadni. A költségek tervezését az esetleges árfolyam ingadozás figyelembevételével érdemes megtenni.

K: Elegendő-e a magyar fél részéről kiadott szándéknyilatkozat a pályázat leadásához, amennyiben  testvériskolai vagy testvérvárosi kapcsolatot szeretnénk megkötni a partnerrel?

V: A lengyel fél szándéknyilatkozata a projektben való részvételről kötelező melléklete a pályázatnak (magyar, lengyel vagy angol nyelven).

K: Nemzetiségi önkormányzat is benyújthat pályázatot?

V: Nem, pályázni csak települési önkormányzatoknak van lehetősége.

K: A pályázati adatlapon "Cégjegyzékszáma / OM azonosítója" rovatban önkormányzatok esetében a "Törzskönyvi számot" beírása megfelelő-e?

V: Igen megfelelő.

K: Nem a szerződésben meghatározott támogatott nevére került kiállításra a számla. Mit tegyek?

V: Ilyen esetben a számla kiállítójától a számla korrekciójára van szükség, miután az Alapítvány csak a támogatási szerződésben szereplő támogatott nevére kiállított számlát tud befogadni.

Sasfiókák

K: A pályázaton elfogadják-e olyan gyerekek részvételét, akik Magyarországon élő lengyel családokban élnek, illetve lengyel kisebbségi iskolába járnak, de magyarul beszélnek.

V: Igen.

K: A tanulókra kötött felelősségbiztosítás költsége elszámolható-e a pályázatban, és ha igen, melyik költségkörnél?

V: Az utazási költségek között számolható el.

K: Az étkezési költségek között számolhatunk-e hideg élelemmel, illetve innivalóval, vagy az étkezési költségek minden esetben melegételre vonatkozik?

V: Az étkezési költségek esetében hideg és melegétel költség egyaránt elszámolható.

K: A pályázatba beemelhető-e a nemzetközi diákigazolvány kiváltásának költsége?

V: Nem, erre nincs lehetőség.

K: A pályázat leadásakor a megvalósításra konkrét dátumot kell-e megadni?

V: Nem, lehetőség van időintervallum megadására, amennyiben az összhangban áll a pályázati kiírásban szereplő megvalósítási határidővel.

K: Nem a szerződésben meghatározott támogatott nevére került kiállításra a számla. Mit tegyek?

V: Ilyen esetben a számla kiállítójától a számla korrekciójára van szükség, miután az Alapítvány csak a támogatási szerződésben szereplő támogatott nevére kiállított számlát tud befogadni.

 

Polonica varietas

K: Különböző okokból meg kellene változtatnom a kirándulás időpontját. Van erre lehetőség?

V: Igen, amennyiben a kirándulás változatlan tartalommal, legkésőbb a megvalósítási időszak végéig megvalósul. Kérjük, írjon nekünk „Módosítási kérelem” tárggyal, amelyben jelzi és megindokolja az időpontváltozás szükségességét.

K: A támogatói döntés óta beérkezett ajánlatok alapján több diákot tudnánk utaztatni. Vihetünk kirándulásunkra az előzetesen megadottnál nagyobb csoportot?

V: Igen.

K: Szeretnénk, ha a csoport tagjaként a nálunk tartózkodó külföldi cserediák / önkéntes is részt vehetne a kiránduláson. Lehetséges ez?

V: Igen.

K: Megfelel az elszámoláshoz az utazási iroda által kiállított összesítő számla, amelynek beltartalma nincs részletezve?

V: Igen, amennyiben csatolja mellé a győztes árajánlatot, amelyen a költségek tételesen szerepelnek, illetve, amennyiben az utazási irodával kötött szerződés a jogszabályban meghatározott értéket eléri, elszámolása részeként nyilatkozik arról, hogy a felmerülő költségekkel kapcsolatban jogszabályi kötelezettségeinek betartásával járt el.

K: Elszámolható parkolási díj és útdíj, illetve más olyan kiadások, melyekről számla nem készült, bizonylat viszont igen?

V: Nem, ezek a költségek minden esetben a pályázót terhelik.

K: Milyen árfolyammal számoljunk előlegbefizetéskor, amikor előlegszámla és végszámla is készül?

V: Kérjük, ezekben és az ehhez hasonló esetekben mindig a pénzügyi teljesítés szerinti napi árfolyammal számoljanak el.

K:  Lehet-e azokkal, akik nem számlaképesek alkalmi munkavállalási szerződést kötni néhány napra, mely idő alatt elvégzik az adott feladatot, vagy mindenképpen megbízási szerződést kell kötni?

V: Az alkalmi munkavállalás is lehetséges, ebben az esetben az elszámoláshoz kérjük majd csatolni  az alkalmi/egyszerűsített munkaszerződést, valamint az ahhoz kapcsolódó kifizetésekről szóló bizonylatokat és a vonatkozó munkaadói terhek befizetéséről szóló igazolást (név szerinti megjelöléssel).

K: Hogyan számolhatunk el az alkalmazott napidíjával?

V: Kiküldetési rendelvény felhasználásával. Elszámolni a bérszámfejtés benyújtásával lehet.

K: Nem a szerződésben meghatározott támogatott nevére került kiállításra a számla. Mit tegyek?

V: Ilyen esetben a számla kiállítójától a számla korrekciójára van szükség, miután az Alapítvány csak a támogatási szerződésben szereplő támogatott nevére kiállított számlát tud befogadni.

Örökéletű tölgy

K: Magyarországi székhelyű alapítvány, illetve múzeum benyújthatja-e pályázatát a felhívásra?

V: Igen, mindkettő benyújthatja abban az esetben, ha Alapító Okiratában alaptevékenységei között szerepel a tudományos kutatások folytatása.

K: Nem a szerződésben meghatározott támogatott nevére került kiállításra a számla. Mit tegyek?

V: Ilyen esetben a számla kiállítójától a számla korrekciójára van szükség, miután az Alapítvány csak a támogatási szerződésben szereplő támogatott nevére kiállított számlát tud befogadni.