Fundacja im. Wacława Felczaka

Wacław Felczak – były mieszkaniec Eötvös Collegium, badacz stosunków polsko-węgierskich, budapeszteński organizator tajnej służby kurierskiej pomiędzy Warszawą a polskim rządem na uchodźstwie w czasie II wojny światowej. W działalności podziemnej przekazywał pieniądze, informacje oraz rozkazy ruchowi oporu działającemu w okupowanej Polsce. Po wojnie uwięziony i skazany na karę dożywocia przez władze komunistyczne. Po zwolnieniu z więzienia w 1956 roku, został pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od lat 70. ubiegłego wieku systematycznie podróżował na Węgry, gdzie prowadził wykłady.

Powstanie Fundacji im. Wacława Felczaka ogłosił w 2016 roku w Krakowie były uczeń profesora, premier Viktor Orbán podczas konferencji upamiętniającej setną rocznicę urodzin Wacława Felczaka. Zarówno Węgry, jak i Polska podjęły decyzję o utworzeniu dwóch instytucji ku pamięci profesora – jedną w Budapeszcie, a drugą w Warszawie. Celem Fundacji jest dalsze pogłębianie przyjaźni i współpracy polsko-węgierskiej. W tym celu szczególnie wspiera ona rozpowszechnianie wiedzy na temat relacji polsko-węgierskich, działalność w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego oraz twórczą współpracę młodzieży.

Fundacja rozpoczęła działalność w 2018 roku, w ramach której zaprosi do składania wniosków, ustanawia stypendia i przyznaje dotacje. Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd, który składa się z pięciu osób fizycznych. Przewodniczącym Zarządu Fundacji jest dr Karol Biernacki, dyrektor naczelny Archiwum Wojewódzkiego w woj. Csongrád, konsul honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Segedynie.

Kuratorium

Karol Biernacki

Karol Biernacki

przewodniczący kuratorium
fr. Paweł Cebula OFM Conv.

fr. Paweł Cebula OFM Conv.

członek kuratorium
Pál Attila Illés

Pál Attila Illés

członek kuratorium
Gergely Mohay

Gergely Mohay

członek kuratorium
Mihály Rosonczy-Kovács

Mihály Rosonczy-Kovács

członek kuratorium

Komisja rewizyjna

Márta Gedeon

Márta Gedeon

członek komisji rewizyjnej
Klára Mándli

Klára Mándli

członek komisji rewizyjnej
Gábor Deák

Gábor Deák

członek komisji rewizyjnej