Adatvédelem

Az adatvédelem kiemelten fontos a Wacław Felczak Alapítvány számára, az oldal látogatóinak és az oda regisztrálók személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan járnak el az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelet szabályait figyelembe véve.

Tájékoztatjuk a honlapra látogatókat az wfa.hu weboldal alatt lévő Hírlevél feliratkozó platformon megadott, az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

A Wacław Felczak Alapítvány (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 77. 2/ 13., adószám: 18999462-1-42, cg. szám: 01-01-0012599, továbbiakban: Adatkezelő) kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk a wfa.hu weboldal hírlevél feliratkozó űrlapján, és ez a cég felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

Mi a feldolgozás jogalapja?

A weboldalon megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó, a regisztráció során a személyes adatai önkéntes megadásával adja meg, az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27-i 2016/679. Európai Parlament és Tanács előírásai nyújtanak jogalapot.

Mi az adatkezelés célja?

Az oldalra látogató, és hírlevél űrlapot kitöltő felhasználó az ott megadott elérhetőségeire marketing alapú hírleveleket fog kapni a feliratkozástól számítva, hozzájárulásának visszavonásáig, illetve maximálisan a törvény által előírt időtartamig.
Személyes adatok érintettségi köre
Kizárólag az önkéntes alapon, személyesen megadott adatok kerülnek felhasználásra, amely név és email cím megadását követően hírlevél küldésére lesz felhasználva.

Meddig tároljuk az adatokat?

A személyes adatokat az Adatkezelő, a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelő eljárások szerinti védelmi rendszerrel tárolja, illetve az érintett felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

Hol tároljuk az adatokat?

Az oldal látogatóitól kért adatokat az Európai Gazdasági Térség ("EGT") területén tároljuk, az EGT-n kívüli országban nem dolgozzuk fel. A személyes adatok bármilyen átvitele a vonatkozó törvényeknek megfelelően történik. Ezen belül a hírlevél igénylése után az adatokat a Mailchimp hírlevélküldő rendszerének tárhelyén tároljuk.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó kizárólag a cél megvalósítása céljából továbbítja egymást között az érintettek által megadott adatokat. A Be Social Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., cg. szám: 0109997245, adószám: 24239482241) mint adatfeldolgozó vesz részt az adatok feldolgozásában. Az érintettek személyes adatait sem az Adatkezelő, sem az Adatfeldolgozó harmadik fél számára nem adja át.

Mik a személyes adatokat megadott oldal látogatók jogai?

Az oldal látogatóinak és a regisztrálóknak bármikor joga van információt kérni a saját, általunk tárolt személyes adatairól. Az érintettnek joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.
Az érintettnek jogában áll bármely, az Adatkezelő által feldolgozott személyes adatainak törléséhez.
Az Adatkezelő biztosítja az érintettet afelől, hogy személyes adatairól írásos formában, emailben kap tájékoztatót a kérés benyújtását követően 30 naptári napon belül az alábbi elérhetőségeken:
- email útján: info[kukac]wfa[pont]hu
- postai úton: 1062 Budapest, Andrássy út 77. 2/ 13.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:
Ha az érintett úgy gondolja, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, kapcsolatba léphet velük a fent megadott elérhetőségeken, illetve joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is:

Felügyeleti Hatóság:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefonszám: 06-1-391-1400

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu