Pályázatok augusztus 26-ig

Az augusztus elején meghirdetett pályázatok nagy része hamarosan lejár, augusztus 26. délig várjuk a beérkezett pályaműveket a cikkben felsorolt pályázatok esetén.

Polonica Varietas: pályázat magyarországi középfokú oktatási intézmények számára a lengyelországi osztálykirándulások szervezésére és lebonyolítására. A jelentkezéseket 2022. augusztus 26. 12 óráig van mód beadni. További részletek itt>>

Örökéletű Tölgy: E pályázat révén a felsőoktatási és tudományos intézmények, illetve kutatók, oktatók kaphatnak támogatást magyar–lengyel vagy lengyel témájú tudományos kutatási projektek támogatására. A beadási határidő 2022. augusztus 26. 12 óra, pályázni jogi személyeknek és természetes személyeknek egyaránt lehetséges.

Dwa Bratanki: Pályázat magyarországi települési önkormányzatok és magyarországi székhellyel rendelkező alap- és középfokú oktatási intézmények számára, melyek testvérvárosi/testvériskolai megállapodást írtak alá, vagy annak aláírására kötelezettséget vállalnak egy lengyelországi településsel vagy intézménnyel. A pályázatok benyújtása 2022. augusztus 26. 12 óráig lehetséges. Pályázati felhívás>>

Alvó Lovagok: A pályázattal magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói számára kíván az Alapítvány támogatást nyújtani lengyelországi szakmai gyakorlatuk elvégzésére. A pályázatok benyújtása 2022. augusztus 26. 12 óráig lehetséges. További részletek itt>>

Jagelló: Pályázat felsőoktatási intézmények doktorandusz hallgatói számára tanulmányi ösztöndíj igénylésére. A pályázatok benyújtására 2022. augusztus 26. 12 óráig van mód. Pályázati felhívás>

Piast: Pályázat felsőoktatási intézmények lengyel nyelv és irodalom mesterszakos (MA) hallgatói számára tanulmányi ösztöndíj igénylésére. A pályázatokat 2022. augusztus 26. 12 óráig várjuk. További részletek>>

Sasfiókák: Pályázat magyarországi iskolák, települési önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek, hazai nemzeti park igazgatóságok számára, gyermekeknek és fiataloknak szóló magyar–lengyel oktatási–művészeti–vallási és társadalmi, valamint környezetvédelmi projektek szervezésére és lebonyolítására. A pályázatokat 2022. augusztus 26. 12 óráig várjuk. Pályázati felhívás>>

Skamander: Pályázat egyházi és civil szervezetek, kulturális események szervezésével foglalkozó jogi személyek és települési önkormányzatok számára magyar és lengyel művészek, illetve kulturális szakemberek együttműködésének erősítésére. A pályázatok benyújtása 2022. augusztus 26. 12:00 óráig lehetséges. Részletek>>

Szent Kinga Gyűrűje: A pályázat célja elsősorban a magyarországi lengyel tanszékek színvonalának és versenyképességének megtartása és emelése, valamint bármely magyarországi felsőoktatási intézmény tetszőleges tanszékére meghívott, tudomány területükön kiemelkedő szakmai színvonalat elért lengyel előadók vendégoktatóként történő meghívása, amit az Alapítvány anyagi támogatással kíván ösztönözni. A pályázatokat 2022. szeptember 23-ig várjuk. Részletek>>