Wacław Felczak Alapítvány
2022-02-09
Természetes személyeknek

SZÁRNYAS HUSZÁROK

című pályázati felhívása
A „Wacław Felczak Alapítvány fiatal nagyköveteinek” támogatására
A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet 18 és 35 év közötti magyar állampolgárságú művészek számára ösztöndíj elnyerésére.
 1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy 18 és 35 év közötti magyar állampolgárságú művészeket támogasson lengyel vonatkozású tevékenységük megvalósításában. Az ösztöndíj ellenében a sikeres pályázók vállalják azt, hogy lengyel vonatkozású tevékenységük keretében erősítik a Wacław Felczak Alapítvány jó hírnevét, valamint előzetes egyeztetést követően közreműködnek annak rendezvényein és projektjeiben.

 1. A pályázat benyújtására jogosult

Bármely 18 és 35 év közötti magyar állampolgár, aki kiemelkedő művészeti teljesítménnyel rendelkezik. Egy pályázati kiírás keretében egy kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. Azon potenciális pályázók, amelyek az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak pályázatot benyújtani.

 1. A támogatható tevékenységek köre

A pályázat keretében az adott pályázó tevékenységi területéhez kapcsolódó ösztöndíjas támogatásra van lehetőség.

 1. A támogatás formája, mértéke

A pályázat során elnyerhető ösztöndíj egyszeri juttatás, mely az elbírálást követően egy összegben kerül kifizetésre.

Az egy pályázó által elnyerhető ösztöndíj mértéke: 500.000 Ft/fő/10 hónap.

 1. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. május 4. 12:00

A pályázatok benyújtására kizárólag online módon, az Alapítvány honlapjának erre szolgáló felületén keresztül van mód.

A pályázat leadását megelőzően célszerű a vonatkozó felületet átnézni, a végleges pályázatot pedig csak a megfelelő előkészületek után leadni, melyek között különösen az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

 • a pályázat leadásához szükség van a pályázó természetes személy pontos adataira (név/cím/azonosító adatok/adóazonosító jel/bankszámlaszám/etc.);
 • a pályázó 2022/2023-re tervezett lengyel vonatkozású művészeti tevékenységeinek bemutatása (legfeljebb 5.000 karakter terjedelemben), melynek keretében erősíteni kívánja a Wacław Felczak Alapítvány jó hírnevét.

Az előkészületeket követően, a pályázat végleges leadásakor, kérjük legyen figyelemmel arra, hogy a beküldési folyamat megszakítására nincs mód, ezért a folyamatos internetkapcsolat legyen biztosított (egyébként az adatok elvesznek és a folyamatot elölről kell kezdeni), a csatolandó dokumentumok (7. pont) pedig álljanak rendelkezésre a megfelelő fájlformátumban.

Az Alapítvány nem tudja befogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, nem tartalmazzák valamely kötelezően benyújtandó dokumentumot, vagy a benyújtási határidőt követően kerülnének megküldésre.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2021. május 30.

 1. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama

Az ösztöndíjat elnyert pályázók határozott idejű, 2022. június 1 és 2023. március 31. között tartó ösztöndíjas szerződést kötnek az Alapítvánnyal.

 1. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó további dokumentumok köre
  1. Szakmai önéletrajz (PDF formátumban);
  2. Az adott tevékenységi terület legalább egy kiemelkedő szaktekintélyének ajánlása (PDF formátumban).

A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

 1. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

 1. a pályázó határidőre nyújtotta-e be a pályázatát;
 2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
 3. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra;
 4. a pályázó rendelkezik-e az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal.
 1. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom alapján történik.

A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában az ösztöndíjat nem ítéli oda.

A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

A sikeres pályázatot benyújtó jelentkezők az adategyeztetést követően, az ösztöndíjas szerződést személyesen, az Alapítvány székhelyén, személyazonosításra alkalmas igazolványuk felmutatása után kötelesek aláírni.

 1. A pályázati kiírás teljes keretösszege: 1.500.000 Ft

Jelentkezés a pályázatra