Wacław Felczak Alapítvány
2020-01-09
Természetes személyeknek

SZÁRNYAS HUSZÁROK

című pályázati felhívása
A „Wacław Felczak Alapítvány fiatal nagyköveteinek” támogatására
A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet 18 és 35 év közötti magyar állampolgárságú művészek számára ösztöndíj elnyerésére.
 1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy 18 és 35 év közötti magyar állampolgárságú művészeket támogasson lengyel vonatkozású tevékenységük megvalósításában. Az ösztöndíj ellenében a sikeres pályázók vállalják azt, hogy lengyel vonatkozású tevékenységük keretében erősítik a Wacław Felczak Alapítvány jó hírnevét, valamint előzetes egyeztetést követően közreműködnek annak rendezvényein és projektjeiben.

 1. A pályázat benyújtására jogosult

Bármely 18 és 35 év közötti magyar állampolgár, aki kiemelkedő művészeti teljesítménnyel rendelkezik.

Egy pályázati kiírás keretében egy kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

 1. A támogatható tevékenységek köre

A pályázat keretében az adott pályázó tevékenységi területéhez kapcsolódó ösztöndíjas támogatásra van lehetőség.

 1. A támogatás formája, mértéke

A pályázat során elnyerhető ösztöndíj egyszeri juttatás, mely az elbírálást követően egy összegben kerül kifizetésre.

Az egy pályázó által elnyerhető ösztöndíj mértéke: 500.000 Ft/fő/10 hónap.

 1. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. február 14. 12:00

A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel, az e-mail tárgyában kérjük tüntessék fel a pályázat jeligéjét: "SZÁRNYAS HUSZÁROK".

Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 16.

 1. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama

Az ösztöndíjat elnyert pályázók határozott idejű, 2020. december 31-ig tartó ösztöndíjas szerződést kötnek az Alapítvánnyal.

 1. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre
  1. Pályázati adatlap, adatkezelési hozzájárulás és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
  2. A pályázó 2020-ra tervezett lengyel vonatkozású művészeti tevékenységének bemutatása, melynek keretében erősíteni kívánja a Wacław Felczak Alapítvány jó hírnevét;
  3. Szakmai önéletrajz;
  4. Az adott tevékenységi terület legalább egy kiemelkedő szaktekintélyének ajánlása.

Az 1–2. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

 1. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

 1. a pályázó határidőre nyújtotta-e be a pályázatát;
 2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
 3. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

9. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom alapján történik.

A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában az ösztöndíjat nem ítéli oda.

A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

A sikeres pályázatot benyújtó jelentkezők az adategyeztetést követően, az ösztöndíjas szerződést személyesen az Alapítvány székhelyén kötelesek aláírni.

 1. A pályázati kiírás teljes kertösszege: 1.500.000 Ft

 

Letölthető dokumentumok