Wacław Felczak Alapítvány
2024-04-05
Természetes személyeknek

FELCZAK-LEMEZEK JUNIOR (EV.)

című pályázati felhívása
Magyar–lengyel zenei együttműködések támogatására
A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet releváns tevékenységet folytató egyéni vállalkozóknak, magyar–lengyel tematikájú vagy magyar és lengyel zenei együttműködésben megvalósuló zenei albumok kiadására, műfaji megkötések nélkül.

1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy támogassa a magyar–lengyel tematikájú vagy magyar és lengyel zenei összefogásban megvalósuló zenei albumok kiadását, ezáltal is inspirálva és erősítve a kétoldalú kulturális kapcsolatokat, kiszélesítve a két ország közötti zenei együttműködések körét. A lemezek megszületésével egyúttal magyar–lengyel színpadi produkciókat is támogatunk, amelyeket a támogatottak hosszú távon repertoárjukon tudnak tartani.

Ennek értelmében szeretnénk megszólítani a lengyel művészeket és zenekarokat is, akiket arra bíztatunk, hogy már létező, vagy potenciális magyar partnereiken keresztül kövessék figyelemmel pályázati felhívásunkat, és mint társalkotók kapcsolódjanak be a projektbe. Felhívjuk figyelmüket, hogy pályázni csak a pályázati felhívás 2. pontjában felsorolt magyarországi székhelyű jogi személyeknek, releváns zenei, vagy művészeti tevékenységet folytató szervezeteknek lehet. 

__________________________

Zachęcamy do udziału w konkursie otwartym jako współorganizatorzy na realizowanie polsko-węgierskich projektów muzycznych! Więcej informacji o konkursie

__________________________

2. A pályázat benyújtására jogosult

A pályázat szempontjából releváns, meghatározott tevékenységet folytató egyéni vállalkozók (ide sorolhatók a KSH, Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékének, jelen pályázat szempontjából releváns, 592-es / Hangfelvétel készítése, kiadása) és 90-es / Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység szakmakódjelű tevékenységei: https://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/ovtj2/ovtj_tartalom_2019_11.pdf)

Felhívjuk az egyéni vállalkozóként pályázó művészek figyelmét arra, hogy nyertes pályázat esetén saját maguk tiszteletdíjára nem tudnak forrást elszámolni. 
Egy pályázati kiírás keretében bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. Azon potenciális pályázók, akik az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak pályázatot benyújtani.

3. A támogatható tevékenységek köre

A pályázati kiírás keretében magyar–lengyel tematikájú vagy magyar és lengyel zenei együttműködésben megvalósuló lemezkiadáshoz kapcsolódó tevékenységek finanszírozására van lehetőség.

4. A támogatásból megvalósuló zenei kiadványra vonatkozó formai követelmények

A pályázó a pályázat benyújtásakor tudomásul veszi a támogatásra vonatkozó alábbi elvárásokat:

 1. A támogatás keretében megvalósuló kiadvány formája: nagylemez
 2. A támogatás keretében megvalósuló kiadvány terjedelme: legalább 40 perc hangzóanyag
 3. A kiadvány megjelenése: fizikai hanghordozó, amelyből a támogatott legalább 100-150 példányt CD formátumban is köteles elkészíteni.

5. A támogatás formája, mértéke

Felczak-lemezek JUNIOR kategóriában a pályájuk elején álló, fiatal (40 év alatti) előadók, zenekarok (melynek tagjainak átlagéletkora 40 év alatt van) jelentkezését várjuk, akiknek még nem jelent meg legalább három nagylemezük.

A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, támogatási előleg formájában. Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az adott projektet részfinanszírozással támogassa. A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.

A támogatás révén születő műveket nem kereskedelmi céllal a Wacław Felczak Alapítvány munkája során, a program népszerűsítése, tevékenységének bemutatása érdekében itthon és külföldön térítésmentesen bemutathatja, felhasználhatja. A támogatás révén születő művek előadása esetén a támogatott 2036-ig köteles feltünteti, hogy a produkció létrejöttét a Felczak-lemezek támogatási program keretében a Wacław Felczak Alapítvány támogatta.

A FELCZAK-LEMEZEK JUNIOR kategóriában egy pályázó legfeljebb bruttó 1 millió+ 300.000 ezer forint támogatási összegre pályázhat a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából, kizárólag az alábbi részletezés szerint meghatározott költségekre:

 1. előadóművészi tiszteletdíjak legfeljebb bruttó 900.000 forint összeghatárig. A Támogatott köteles az elnyert összeg minimum 40%-át a produkcióban résztvevő művészek tiszteletdíjára fordítani.
 2. promóciós költségek, azzal a kikötéssel, hogy a támogatottnak az igényelt támogatási összegből legalább bruttó 100.000 forintot a lemez sajtó-marketingjére szükséges fordítani;
 3. a lemezfelvétellel kapcsolatos további járulékos költségek: hangszerelés, keverés, maszterelés, stúdióbérlés; zenei jogdíj; szerzői tiszteletdíj;
 4. lemezkiadással kapcsolatos költségek (gyártási-; nyomdai-; grafikai költségek)

Ezen felül lengyel előadók közreműködése esetén további 300.000 forint támogatást igényelhet a pályázó az alábbi járulékos költségekre:

e. utazási és szállásköltség Lengyelországban történő hangfelvétel esetén a lemezen közreműködő magyar művészek részére, illetve Magyarországon történő hangfelvétel esetén a lengyel vendégművészek számára a hangfelvételek idejére (legfeljebb bruttó 300.000 forint összeghatárig).

6. Nem támogatható költségek köre

 • az MNB-középárfolyam és a tényleges átváltási árfolyam különbsége miatt keletkezett árfolyamveszteség;
 • a banki és tranzakciós költségek;
 • a valutaváltáshoz kapcsolódó költségek,
 • egyéb, csak nyugtával/blokkal alátámasztott költségek

7. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2024. április 30. 15:00

A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázatok benyújtására kizárólag online módon, az Alapítvány honlapjának erre szolgáló felületén keresztül van mód. A kapcsolódó link jelen pályázati felhívás végén található.

A pályázat leadását megelőzően célszerű a vonatkozó felületet átnézni, a végleges pályázatot pedig csak a megfelelő előkészületek után leadni, melyek között különösen az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

 1. a pályázat leadásához szükség van a pályázó természetes személy pontos adataira (név/cím/azonosító adatok/adószám/bankszámlaszám/etc.);
 2. szükséges egy a pályázó által összeállított támogatási kérelem (legfeljebb 5.000 karakter terjedelemben), amely tartalmazza az adott projekt tervezetét, tervezett promócióját, a lényegi elemek leírását, amire a pályázott összeget fordítani kívánja;
 3. részletes költségterv arról, hogy a pályázó pontosan mire szeretné fordítani a támogatást és ennek szöveges magyarázata. A támogatható költségekről lásd jelen felhívás 5. pontját;

A b) -c) pontok tekintetében kérjük figyelembe venni a kiírás 5. illetve 11. pontjaiban foglalt elvárásokat. 

Az előkészületeket követően, a pályázat végleges leadásakor, kérjük legyen figyelemmel arra, hogy a beküldési folyamat megszakítására nincs mód, ezért a folyamatos internetkapcsolat legyen biztosított (egyébként az adatok elvesznek és a folyamatot elölről kell kezdeni), a csatolandó dokumentumok (9. pont) pedig álljanak rendelkezésre a megfelelő fájlformátumban.

Az Alapítvány nem tudja befogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, nem tartalmazzák valamely kötelezően benyújtandó dokumentumot, vagy a benyújtási határidőt követően kerülnének megküldésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 31.

8. Megvalósítási időszak

Jelen pályázati kiírás keretében a 2024. október 15-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

9. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre

 1. Ajánlólevél, együttműködési nyilatkozat/szerződés/megállapodás a projektben résztvevő szereplők, előadók részéről; (kizárólag PDF formátumban)
 2. hanganyag, demó, egyéb zenei referencia (a pályázat részeként feltölthető linkgyűjtemény formájában) mely elkészíthető akár házilag, telefonnal is, abból a célból, hogy a pályázatot elbíráló szakmai testület képet kapjon a pályázó művész kvalitásáról.

A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

10. A pályázatok befogadásának formai követelményei:

Kizárólag azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, ahol

 1. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik;
 2. az igényelt támogatás mértéke nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
 3. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll a projekt megvalósításának várható költségeivel, illetve a kiírás 5. pontjában foglaltakkal;
 4. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került benyújtásra.

11. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

 1. a pályázat művészeti értéke, mélysége, kiérleltsége megfelel-e az elvárt szakmai színvonalnak
 2. milyen mértékben tartalmazza az a pályázati kiírás elemi részét képező magyar–lengyel vonatkozást;
 3. a pályázatban szereplő projekt kellőképp részletezett-e (általános koncepció, lemezfelépítés ismertetése);
 4. mekkora hangsúlyt fektet a projekt a lemez promóciójára, célközönséghez történő eljuttatására, terjesztésére;

12. A pályázatok formai és tartalmi értékelésének menete

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről egy zenei szakemberekből és elismert művészekből álló szakmai zsűri előterjesztését követően a Wacław Felczak Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik, a 11. pontban felsorolt szempontok alapján.

Szakmai zsűri:

• Bognár Szilvia, eMeRTon díjas, Kodály Zoltán-emlékdíjas, Magyar Művészetért díjas és Regionális Príma díjas énekesnő

Balázs János – Kossuth-díjas zongoraművész, a Cziffra Fesztivál művészeti vezetője

• Tóth Tibor – könnyűzenei menedzser, fesztiválszervező

• Rosonczy-Kovács Mihály – lengyel–olasz politikai elemző, Junior Príma-díjas népzenész, a Wacław Felczak
Alapítvány kuratóriumának tagja

A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a támogatást nem ítéli oda, vagy a teljes támogatási keretösszeget nem osztja ki.

A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

13. A pályázati kiírás teljes keretösszege a Felczak-lemezek és a Felczak-koncertek vonatkozásában összesen: 12.500.000 forint

 

Jelentkezés a pályázatra

Letölthető dokumentumok