Wacław Felczak Alapítvány
2022-02-09
Jogi személyeknek

FELCZAK-KONCERTEK / JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

című pályázati felhívása
Magyar–lengyel zenei programok, koncertek megvalósításának támogatására
A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet releváns zenei, művészeti tevékenységet folytató cégek, magyarországi székhelyű intézmények, zenei ill. művészeti szervezetek, kulturális alapítványok számára, magyar–lengyel tematikájú vagy magyar és lengyel zenei együttműködésben megvalósuló zenei programok, koncertek megvalósítására az alábbi műfajcsaládokban: komolyzene/népzene; jazz/kortárs; könnyűzene/világzene.

1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy magyar–lengyel tematikájú vagy magyar és lengyel zenei összefogásban megvalósuló koncerteket mutasson be a magyar és a lengyel közönségnek, önálló koncertek vagy koncertturnék formájában.  

2. A pályázat benyújtására jogosult

Magyarországi székhelyű releváns zenei, vagy kulturális tevékenységet folytató jogi személyek, szervezetek, intézmények.

Egy pályázati kiírás keretében bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. Azon potenciális pályázók, akik az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak pályázatot benyújtani.

3. A támogatható tevékenységek köre

A pályázati kiírás keretében magyar–lengyel tematikájú vagy magyar és lengyel zenei együttműködésben megvalósuló zenei programok megvalósításához kapcsolódó tevékenységek finanszírozására van lehetőség.

4. A Felczak-koncertek támogatás formája, mértéke

Felczak-koncertek keretében magyar–lengyel tematikájú vagy magyar és lengyel zenei összefogásban megvalósuló önálló koncertek, illetve koncertturnék megvalósítására lehet pályázatot benyújtani. Egy pályázó összesen legfeljebb bruttó 500.000 forintra pályázhat.

A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, támogatási előleg formájában. Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az adott projektet részfinanszírozással támogassa. A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.

A támogatás révén létrejött zenei programokkal kapcsolatos mindennemű információs és promóciós anyagot a Wacław Felczak Alapítvány nem kereskedelmi céllal munkája során, a rendezvény népszerűsítése, tevékenységének bemutatása érdekében felhasználhatja ill. közzéteheti.

A támogatásból megvalósult zenei programokon, koncerteken el kell hangozzék, hogy a produkció létrejöttét a Felczak-koncertek program keretében a Wacław Felczak Alapítvány támogatta.

5. A támogatható költségek köre:

A FELCZAK-KONCERTEK keretében a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából, kizárólag az alábbiakban meghatározott költségekre lehet pályázni:

 1. utazási költség
 2. szállásköltség
 3. étkezési költség
 4. terembérleti díj
 5. hangszerbérlet, hangszerszállítás költsége

6. Nem támogatható költségek köre

 1. az MNB-középárfolyam és a tényleges átváltási árfolyam különbsége miatt keletkezett árfolyamveszteség;
 2. a banki és tranzakciós költségek;
 3. a valutaváltáshoz kapcsolódó költségek,
 4. egyéb, csak nyugtával/blokkal alátámasztott költségek

7. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. március 18. éjfél

A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázatok benyújtására kizárólag online módon, az Alapítvány honlapjának erre szolgáló felületén keresztül van mód. A kapcsolódó link jelen pályázati felhívás végén található.

A pályázat leadását megelőzően célszerű a vonatkozó felületet átnézni, a végleges pályázatot pedig csak a megfelelő előkészületek után leadni, melyek között különösen az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

 1. a pályázat leadásához szükség van a pályázó jogi személy pontos adataira (név/cím/azonosító adatok/adószám/bankszámlaszám/etc.);
 2. szükséges egy a pályázó által összeállított támogatási kérelem (legfeljebb 5.000 karakter terjedelemben), amely tartalmazza az adott projekt tervezetét, a tervezett esemény helyszínére, időpontjára vonatkozó alapvető információkat; a program megvalósításának ütemezését, továbbá a koncert/turné műsorszámokra lebontott programtervét;
 3. részletes, minden szereplőre kiterjedő promóciós terv, a megvalósítani kívánt esemény tervezett népszerűsítésére vonatkozóan, mely tartalmazza, mind az előadók/művészek/zenekarok; zenei helyszínek/produkciós iroda; online, illetve offline kommunikációs- és propaganda tevékenységét a tervezett program vonatkozásában.

A b) -c) pontok tekintetében kérjük figyelembe venni a kiírás 5. illetve 11. pontjaiban foglalt elvárásokat. 

 

Az előkészületeket követően, a pályázat végleges leadásakor, kérjük legyen figyelemmel arra, hogy a beküldési folyamat megszakítására nincs mód, ezért a folyamatos internetkapcsolat legyen biztosított (egyébként az adatok elvesznek és a folyamatot elölről kell kezdeni), a csatolandó dokumentumok (9. pont) pedig álljanak rendelkezésre a megfelelő fájlformátumban.

Az Alapítvány nem tudja befogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, nem tartalmazzák valamely kötelezően benyújtandó dokumentumot, vagy a benyújtási határidőt követően kerülnének megküldésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 26.

8. Megvalósítási időszak

Jelen pályázati kiírás keretében a 2022. október 31-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

9. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre

 1. együttműködési nyilatkozat, szándéknyilatkozat a támogatott zenei programot, koncertet befogadó helyszíntől, intézménytől (fesztiváltól, kulturális befogadótértől, zenei intézménytől. Ezek benyújtása kizárólag PDF formátumban lehetséges
 2. együttműködési nyilatkozat a zenészek, előadóművészek részéről

A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

10. A pályázatok befogadásának formai követelményei:

Kizárólag azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, ahol

 1. a pályázó határidőre nyújtotta be a pályázatát;
 2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik;
 3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
 4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll a projekt megvalósításának várható költségeivel, illetve a kiírás 5. pontjában foglaltakkal;
 5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum (9. pont) megfelelően kitöltve került benyújtásra.

11. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

 1. a pályázat kidolgozottsága, előkészítettsége, megalapozottsága megfelel-e az elvárt szakmai színvonalnak
 2. milyen mértékben tartalmazza az a pályázati kiírás elemi részét képező magyar–lengyel vonatkozást;
 3. a pályázatban szereplő projekt kellőképp részletezett-e (a pályázat megfelel-e a pályázati kiírás 7. pontjában megfogalmazott elvárásoknak.)
 4. mekkora hangsúlyt fektet a projekt a koncert promóciójára (promóciós terv kidolgozottsága)

12. A pályázatok formai és tartalmi értékelésének menete

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről egy zenei szakemberekből és elismert művészekből álló szakmai zsűri előterjesztését követően a Wacław Felczak Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá költségterv alapján történik, a 11. pontban felsorolt szempontok alapján.

Szakmai zsűri:
• Balázs János – Kossuth-díjas zongoraművész, a Cziffra Fesztivál művészeti vezetője
• Harcsa Veronika – Fonogram-díjas jazz-énekes
• Tóth Tibor – könnyűzenei menedzser, fesztiválszervező
• Rosonczy-Kovács Mihály – lengyel–olasz politikai elemző, Junior Príma-díjas népzenész, a Wacław Felczak
Alapítvány kuratóriumának tagja

A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a támogatást nem ítéli oda, vagy a teljes támogatási keretösszeget nem osztja ki.

A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

13. A pályázati kiírás teljes keretösszege a Felczak-lemezek és a Felczak-koncertek vonatkozásában összesen: 11.340.000 forint

Jelentkezés a pályázatra

Letölthető dokumentumok