Ryszard Legutko

A közönséges ember diadala

Tudományos igényű, mégis köz­érthető értekezés korunk társadalmi folyamatairól a mindenkori hatalomszervezés szemszögéből.

társadalomtudomány
133x200 mm, puhafedeles,
füles borító, 270 oldal

Legutko felveti és bizonyítja, hogy a szocialista és a liberális-­demokratikus felfogású állam létrehozásának mozgatórugói nemhogy ellentétesek, de kísértetiesen hasonlítanak egymásra. A könyv többféle területet vizsgál: a történelmet, az utopisztikus elképzeléseket, a politikát, az ideológiai síkot, a vallást és magát az egyént veszi egy-egy fejezet fő témájának.

Recenzió

Juhász Kristóf, Magyar Idők (részlet)

„Legutko lengyel és kelet-közép-európai gondolkodóként a kommunizmus (szocializmus) és a liberális demokrácia közti hasonlóságokat tárgyalja – pontosabban ez a kiindulópont, ami lehetővé teszi jelenlegi valóságunk történelmi, politikai, antropológiai, vallási aspektusból történő vizsgálatát. „Mindkét rendszer egyértelműen elszakad a múlttól.

Mindenekelőtt a tekhnébe vetett hitből fakad az a természetesnek tekintett beállítottság, amely a haladás kategóriáiban gondolkodik […] az új egyértelműen privilegizált, a régit pedig kétségbe vonják” – írja.

Legutko kortársunk. Egyszerűen, tömören fogalmaz, logikusan érvel. Könyve könnyebben olvasható – és kisebb táskában elfér –, mint Spengleré, elvégre nem a történelem egészét részletezi, „csak” a megjelölt fogalmakat vizsgálja a hellén kultúrától napjainkig.”

A teljes recenzió itt olvasható.