Petneki Áron

"Oh az ecset nagy szónok! "

Jan Matejko és a magyarok

A 19. századi nagy lengyel festő, Jan Matejko életművének magyar vonatkozásai, gazdag és igényes, albumszerű képi megjelenéssel.

Magyar Idők: „A legismertebb lengyel festőművészt, az 1838-ban született, és mindössze 55 éves korában elhunyt Jan Matejkót a múltba »bemélyedt« mesterként méltatják az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben Galícia-kötetének lengyel festészetet ismertető részében. A meghatározás folytatódik: »és annak jeleneteit egymásután a világ szemei elé állítá, hogy tanúlságúl szolgáljanak a jelenben és a jövőben, hogy más felől a megaláztatás idejében fölemeljék a nemzet lelkét, táplálják abban a büszkeséget. A szerző Matejko azon alkotásait mutatja be kötetében, amelyeket hajdan Budapesten is kiállítottak. Aki a korlátlan adatrögzítés korában nőtt fel, nehezen értheti meg, milyen összetett szerepe is volt egy történelmi festőnek a XIX. század végén. A történelmi festőnek valódi kutatónak kellett lennie. Az album nyomdaipari remek, a reprodukciók gyönyörűek, órákig el lehet nézegetni őket.”