Új pályázatok elérhetők a wfa.hu-n

A pályázatokat ezúttal is online lehetséges benyújtani, a felhívásban található határidőig.

- lengyelországi osztálykirándulások: Polonica Varietas
- magyar–lengyel oktatási–művészeti–vallási és társadalmi, valamint környezetvédelmi projektek: Skamander, Sasfiókák
- a már működő, valamint az újonnan létrejövő magyar–lengyel testvérvárosi és testvériskolai kapcsolatok támogatása: Dwa Bratanki
- magyarországi felsőoktatási intézmény számára lengyel vendégoktatók alkalmazásának elősegítése, valamint tanulmányi ösztöndíjak: Szent Kinga Gyűrűje, Piast, Jagelló
- magyarországi illetőségű tanárok, kutatók számára magyar–lengyel vagy lengyel témájú tudományos kutatási projektek támogatása: Örökéletű Tölgy
- ismeretterjesztő-tudományos cikkek írása: Visztula
- az Alapítvány jó hírnevének támogatása fiatal nagykövetként valamely művészeti ágban: Szárnyas Huszárok

A pályázati felhívásokat itt találja>>