Korczak pályázat szeptember 30-ig

A júniusi Felczak Műhely főszereplője Janusz Korczak és életműve volt. Most ennek továbbörökítését célul kitűzve egy pályázat került meghirdetésre.

A júniusi Felczak Műhely Janusz Korczak lengyel orvos, gyógypedagógus, író munkásságáról szólt, mint ahogy életműve tiszteletére és annak tovább örökítése céljából született egy pályázati felhívás közösen dr. Takács István ny. egyetemi oktatóval, a Flaccus Kiadó Korczak-köteteinek szerkesztőjével, aki a Felczak Műhely egyik előadója volt, Prof. Jerzy Snopek volt lengyel nagykövettel, Joanna Urbańskával a Lengyel Intézet igazgatójával, Gedeon Mártával, a Wacław Felczak Alapítvány felügyelőbizottsági tagjával és Biernacki Karollal, a Wacław Felczak Alapítvány kuratóriumának elnökével.

A Korczak életművéről szóló Felczak Műhely előadást, melynek végén a pályázatról is szó esik, itt tekintheti meg>>

Janusz Korczak emlékműve a jeruzsálemi Yad Vashemben. Forrás: Wikimedia Commons

A pályaműveket az alábbi pályázati felhívás szerinti tartalmi és formai követelményekkel várják 2022. szeptember 30-ig a emlekev80@korczaktiszteloi.hu e-mail-címre.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felhívás szakemberek számára: 

„Gyermeki lét, gyermeki sorsok”

tudományos témájú közlemények írására

A felhívás célja: A felhívás tisztelgés Janusz Korczak lengyel orvos, gyógypedagógus és író, a XX. század első, és máig egyik legjelentősebb gyermekjogi aktivistája személye és munkássága előtt. Ennek kapcsán felhívással kívánunk élni a gyermekekkel foglalkozó szakemberek, oktatók, kutatók és az erre a pályára készülő hallgatók felé, hogy osszák meg velünk a gyermekjog, gyermekvédelem és gyermeknevelés aktuális kérdéseit és főbb kihívásait.

Benyújtható pályaművek:
Tudományos publicisztika, tanulmány, a gyermekek jelenkori helyzetéről és jövőjéről – társadalmi, politikai, pedagógiai, egészségtudományi, etc. megközelítésben – cca. 15 ezer karakter terjedelemben, az APA hivatkozások szerinti formában

Nevezési díj: nincs.
A pályaműveket szakértőkből álló zsűri értékeli.

Díjazás
A legjobbnak ítélt munkák szerzői, alkotói elismerő oklevelet kapnak. A legjobb pályamunkák a Janusz Korczak emlékezete - „Gyermeki lét, gyermeki sorsok” című lektorált tanulmánykötetben kapnak megjelenési felületet.

Mikor és hogyan lehet pályázni?
A munkákat az alábbi e-mail címre várjuk: emlekev80@korczaktiszteloi.hu
Határidő: 2022. szeptember 30.

További információ kérhető a felhívással kapcsolatban az emlekev80@korczaktiszteloi.hu email
címen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felhívás gyermekek és nevelők számáta: 

Szakmai, valamint illusztrációs és

irodalmi pályázat

A pályázat célja: A pályázat tisztelgés Janusz Korczak lengyel orvos, gyógypedagógus és író, a XX. század első, és máig egyik legjelentősebb gyermekjogi aktivistája személye és munkássága előtt. Ennek kapcsán pályázati felhívással kívánunk élni az óvodás korú gyermekekhez, általános- és középiskolás tanulókhoz, különösen a gyermekvédelmi gondozásban élőkhöz, nevelőikhez és tanáraikhoz, hogy önállóan vagy közösen – a gyermekek igényeihez mérten nevelői segítséggel vagy együttműködésben – készítsenek szakmai és művészeti alkotásokat, valamint irodalmi műveket, amelyek a ma gyermekének életét, mindennapjait, örömeit, szépségeit és/vagy nehézségeit,
nevelőikkel és társaikkal lévő kapcsolataikat mutatják be.

Kategóriák:
1. kategória: Média

- legfeljebb 3 perces kisfilm készítése

2. kategória Életképek

- A3 méretű montázs készítése a gyermeki lét és mindennapok meghatározó
pillanatairól (pl. fotó, rajz, grafika stb. felhasználásával)

3. kategória „A mi világunk” Mese, novella, életkép-történet

- Egy írásmű legfeljebb 5 000 karakter hosszúságú lehet.

4. kategória: Esettanulmány, helyzetelemzés, esszé

- E kategóriában pedagógusok és pedagógiai munkát segítő szakemberek
munkáit várjuk, amelyben bemutatják a gyermekek és gyermeknevelés
jelenlegi helyzetét, örömeit, sikereit, kihívásait és nehézségeit.

Nevezési díj: nincs.
Közzététel: A szervezők a pályamunkákat a Lengyel Intézet honlapján közönségszavazás céljából közzéteszik. A pályázók a pályamunkák beküldésével hozzájárulnak a pályaművek nyilvánosság számára történő közzétételével.

Díjazás
A pályaműveket szakértőkből álló zsűri értékeli. A legjobbnak ítélt munkák szerzői, alkotói elismerő oklevelet kapnak és tárgyjutalomban részesülnek. A legjobb pályamunkák a Janusz Korczak emlékezete - „Gyermeki lét, gyermeki sorsok” című lektorált tanulmánykötetben kapnak megjelenési felületet.

Mikor és hogyan lehet pályázni?
A munkákat kizárólag elektronikus úton az alábbi e-mail címre várjuk:
emlekev80@korczaktiszteloi.hu

Benyújtási határidő: 2022. szeptember 30.
Kérjük, hogy az Életképek kategóriában készülő műveket jó minőségben és felbontásban küldjék be. A szervezők fenntartják a jogot a nem megfelelő minőségben történő pályaművek újbóli bekérésére, ezért kérjük a pályaműveket az eredményhirdetésig megőrizni szíveskedjenek.

További információ kérhető a pályázati felhívással kapcsolatban a emlekev80@korczaktiszteloi.hu
email címen.

Sikeres pályázást kívánnak a szervezők!

Janusz Korczak munkáiról a közelmúltban megjelent kötetek:

2011-ben:

Takács – Csillag – Trencsényi szerk.: Hogyan szeressük a gyermeket? – Korczak és magyar gondolkodók írásai. UNICEF – ELTE Eötvös Kiadó

2017-ben:

Gettónapló. Könyv & Kávé Kiadó

A gyermek joga a tiszteletre. Flaccus Kiadó

Az élet iskolája. Flaccus Kiadó

Hogyan szeressük a gyermeket. Flaccus Kiadó

Joanna Olczak-Ronikier: Korczak – életrajzi vázlat. Flaccus Kiadó

Tanító mesék. Flaccus kiadó

I. Matykó király – Világmegváltás kezdő királyoknak. Móra Ferenc Könyvkiadó

2021-ben:

Matykó király a lakatlan szigeten. Móra Ferenc Könyvkiadó

Mózsi, Józsi, Samu és a többiek – tábori történetek. Magyar Pedagógiai Társaság

2022-ben:

Janusz Korczak – Tanulmánykötet, Flaccus Kiadó