PŁYTY FELCZAKA

Zachęcamy do udziału w konkursie otwartym na realizowanie polsko-węgierskich projektów muzycznych!

Mimo iż do konkursu przystąpić mogą wyłącznie węgierskie osoby prawne, instytucje, wydawcy muzyczni oraz przedsiębiorcy indywidualni, zachęcamy również polskich muzyków do współpracy z węgierskimi partnerami, muzykami, instytucjami i wspólnego realizowania polsko-węgierskich projektów artystycznych i muzycznych.

Cel, adresaci konkursu

Celem konkursu jest wspieranie wydania albumów muzycznych o tematyce węgiersko-polskiej lub powstających we współpracy muzyków polskich i węgierskich, a zarazem inspirowanie i umacnianie dwustronnych związków kulturalnych, poszerzanie pola współpracy muzycznej między dwoma krajami. Wraz z powstaniem płyt tworzymy też węgiersko-polskie repertuar, który artyści mogą zaprezentować w ramach różnych festiwalów muzycznych, prestiżowych wydarzeń kulturalnych i z innych okazji w Polsce i na Węgrzech.


Kategorie wniosków, kwoty, o które można się ubiegać w ramach konkursu
Aplikować można w dwóch kategoriach:


a) PŁYTY FELCZAKA w kategorii PREMIUM
Dla profesjonalnych wykonawców indywidualnych i zespołów, którzy już od dłuższego czas są aktywni na rynku muzycznym, mając bogaty dorobek artystyczny, i którzy mają już na koncie co najmniej 3 duże albumy.


b) PŁYTY FELCZAKA w kategorii JUNIOR
Młodzi wykonawcy (do 40 roku życia) i zespoły dopiero zaczynające swoje kariery (wiek średni każdego z członków poniżej 40 lat), które nie wydały więcej niż 2 albumy. 

W ramach konkursu PREMIUM można ubiegać się o dofinansowanie kwoty w wysokości 2 miliony forintów brutto na następujące wydatki związane z działalnością:

• honoraria artystyczne maksymalnie do 1,8 mln forintów brutto. Wnioskodawca zobowiązuje się do wydania 40% wnioskowanej kwoty na honoraria artystyczne
• Beneficjent zobowiązuje się do wydania 8% wnioskowanej kwoty na koszty promocyjne
• koszty związane z nagraniem (miksowanie, mastering, wynajem studia)
• honoraria muzyczne; koszty praw autorskich do utworów

• Do tego przy udziale polskich wykonawców, muzyków wnioskować można o dodatkowe pół miliona forintów na koszty podróży i zakwaterowania.


W ramach konkursu JUNIOR można ubiegać się o dofinansowanie kwoty w wysokości 1 miliona forintów brutto, na następujące wydatki związane z działalnością:

• wynagrodzenia artystyczne maksymalnie do 900 000 forintów brutto. Wnioskodawca zobowiązuje się do wydania 40% wnioskowanej kwoty na honoraria artystyczne
• Beneficjent zobowiązuje się do wydania 8% wnioskowanej kwoty na koszty promocyjne
• koszty związane z nagraniem (miksowanie, mastering, wynajem studia)
• honoraria muzyczne; koszty praw autorskich do utworów

• Do tego przy udziale polskich wykonawców, muzyków wnioskować można o dodatkowe 300 000 forintów na koszty podróży i zakwaterowania.


Termin wysłania wniosków: 31 marca 2021 roku