Interjú egyik leköszönő fiatal nagykövetünkkel

A Szárnyas Huszárok 2021-es pályázatán három művész nyert egy évre szóló ösztöndíjat, hogy lengyel vonatkozású tevékenységük keretében erősítsék a Wacław Felczak Alapítvány jó hírnevét és járuljanak hozzá a magyar-lengyel barátság eszméjének továbbörökítéséhez. Most az egyik leköszönő fiatal nagykövet, Császárné Borzavári Róza mesél arról, milyen élmények és kihívások érték őt az elmúlt egy évben az ösztöndíjas munkának köszönhetően.

Mi volt a célja, amikor elkezdte a munkát, mint az Alapítvány fiatal nagykövete?


A legfőbb célomnak magát az „odavezető utat”, a tanulást tűztem ki: a podhalei népzene tanulását, megértését, a megértés elengedhetetlen eszközeként pedig a lengyel nyelv minél jobb elsajátítását. Ahogy pedig a tanulás haladt, az ajtók egyre csak nyíltak, mígnem azon kaptam magam, hogy szó szerint a mindennapjaim részévé vált a lengyel nyelv és a gurál muzsika gyakorlása. Most, hogy visszaolvastam a tavaly ilyenkor – a karanténidőszak küszöbén - megfogalmazott céljaimat, azt hiszem, egy évvel ezelőtt nem is gondoltam volna, hogy mennyi örömteli pillanatot fog majd okozni, amibe belevágok. Az elmúlt év legnagyobb értékeinek pedig azokat a dolgokat tartom, amelyeket nem lehetett előre „megtervezni”: az emberi kapcsolatokat, barátságokat, amelyek ennek az ügynek a kibontakozása során születtek.


Volt, akivel megosztotta az alkotói folyamat sikereit, esetleges nehézségeit?

Férjem, Császár Dominik végig társam volt a tanulásban, az utazásokban, valamint a koncert alkotásának és megszervezésének folyamatában is.

Mivel kezdték a munkát?

Tavaly júniusban a hangszerbeszerzés volt az első dolgunk: Csaszival elutaztunk Varsóba, a „Wszystkie Mazurki Świata” fesztiválra és népi hangszer vásárra, hogy vegyünk neki egy podhalei dudát Piotr Majerczyk dudakészítőtől. A hangszervásárlás sikerrel járt, a fesztiválon pedig sok lengyel népzenei régió muzsikájába és táncaiba nyerhettünk bepillantást. Itt ismerkedtünk meg az esti táncházban Paweł Majerczyk, fiatal zakopanei prímással, aki fontos szereplőjévé vált a későbbi történéseknek.

A népzenei gyűjtésekről való tanulás során számtalan kérdés merült fel, így ősszel Pawełt kerestem meg az ötlettel, hogy lenne-e kedve gurál hegedűórákat tartani nekem - online. Hamar megtaláltuk a közös hangot, amiben az is segített, hogy Paweł is régóta érdeklődik a magyar zene iránt, így mindig rengeteg megbeszélnivaló akad ezeken az órákon – nem mellesleg ezek az alkalmak nekem kiváló lengyel (és gurál!) nyelvóráknak is bizonyulnak. Ezután már hamar jött az ötlet, hogy sokkal hitelesebbé és izgalmasabbá tenné a pályázatomban tervezett gurál-magyar népzenei koncertet, ha ő is részt venne benne, amit szerencsére nagy örömmel elvállalt. Ez a lehető legjobb döntés volt, amely a koncertet előkészítő egész további munkafolyamatot meghatározta, hiszen a dallampárhuzamokkal kapcsolatban így a másik oldal nézőpontját is megismertük: rengeteget segített és sok új ötletet hozott, hogy valaki „gurál füllel” is részt vett az alkotásban. A próbák során pedig rengeteget tanultunk egymástól, egymásról.

Másik nagy segítségem a tanulási folyamatban Ania Lewandowska, aki a lengyel és a magyar nyelv kiváló ismerőjeként már lassan egy éve, heti rendszerességű online órákon segít nagy odaadással a gurál népzenéről szóló szakirodalmak megértésében, fordításában és a lengyel nyelv elsajátításában.

Milyen rendezvényeken népszerűsítette saját zenéjét és az Alapítványt?

Nagy lendületet adott a gurál zene megismerésében, hogy két itthoni – szintén a Wacław Felczak Alapítvány által támogatott - rendezvényen is részt vettünk, ahol élőben találkozhattunk a podhalei muzsikával és tánccal. Októberben Sárváron a Nemzetközi Népművészeti Szövetség - IOV - Magyarországi Tagozata által rendezett Lengyel-magyar tapasztalatcsere – konferencián, novemberben pedig Budapesten, a Bartók Táncegyüttes szervezésében létrejövő kétnapos gurál népzenei és néptánc kurzuson. Ez utóbbi, budapesti hétvégén került megrendezésre a budapesti Polonéz Táncegyüttes jubileumi műsora is, melyben vendégszerepeltek a kurzusra meghívott gurál zenészek – itt az a megtiszteltetés ért, hogy hirtelen ötlettől vezérelve az esti műsorba is beállhattam közéjük, mely lehetőségért köszönet illeti a táncegyüttest is.

Táncház a konferencia estéjén


A fent említett alkalmak során ismerkedtünk meg több fiatal podhalei zenésszel és táncossal, akikkel azóta is fenntartjuk a kapcsolatot, valamint ezen alkalmak kapcsán kerültünk szorosabb barátságba Tóth-Knapecz Andrással és Tóth-Knapecz Katával. András és Kata fiatal néptáncos házaspár, akiket szintén elvarázsolt a gurál tánc és muzsika, és igyekeznek azt minél hitelesebben elsajátítani – így szinte nem is volt kérdés, hogy őket is bevonjuk a készülő projektbe. Andrásék lendületes és odaadó munkája és a tánc bevonása rengeteget adott a koncertanyaghoz. (Annál is inkább, hiszen Martin György, kiváló néptánc- és népzenekutatónk, egyike azon kevés magyar kutatónak, aki behatóbban foglalkozott a gurálok népi kultúrájával, éppen a tánc és a tánczene oldaláról közelítette meg kapcsolódási pontjainkat, zenei és tánckultúránk közös Kárpát-medencei, Közép-európai gyökereit.)

Februárban a csapat egy részével egy hétvégére Zakopanéba utaztunk azzal a céllal, hogy Pawełlel az addigra már körvonalazódott koncertanyagot élőben is elpróbáljuk – és hogy kicsit belehelyezkedjünk az ottani táj és emberek hangulatába. A próba mellett ez utóbbi is olyan jól sikerült, hogy még a Skalni együttes farsangi mulatságában is megfordultunk, ahol nagy örömünkre kicsit belepillanthattunk ebbe a nagyon élő, szervesen folytatódó hagyományba és az ottani népzenét, néptáncot éltető fiatalok mulatozásába.

Egy zenei formáció is alakult a projektek kapcsán, igaz?

Igen, a fent leírt élmények során alakult meg a Samorodny együttes, „Dwa bratanki” címet kapott koncertjének bemutatója pedig alig néhány hete, március 27-én volt Veszprémben, a Lengyel-magyar Barátság Napján. A közönség visszajelzései alapján a műsor remekül sikerült, és azt hiszem, mindannyiunknak nagy élmény volt megélni a hosszú közös munka gyümölcsét. Itt szeretném még egyszer felsorolni név szerint az együttes tagjait: Paweł Majerczyk (hegedű, ének); Bálint László Domonkos (hegedűkontra, brácsa); Tóth Máté (cselló); Császár Dominik (furulya, magyar és gurál duda); Tóth-Knapecz András és Tóth-Knapecz Kata (tánc, ének). Valamint meg kell említenem még Kovács Mártont, aki a veszprémi koncerten helyettesként vett részt, mert András sajnos közvetlenül a koncert előtt lesérült, így csak az énekével tudott részt venni a műsorban, a táncokban Márton helyettesítette.

A Samorodny együttes

Most, hogy véget ér az ösztöndíjas időszak, mik a tervei a következőkben?

Az ösztöndíjas időszak ugyan lezárult, de a munka tovább folytatódik: a Samorodny együttessel már nagyon várjuk a folytatást: legközelebb július 14-én, a kiscsőszi Pajtafesztiválon találkozhat velünk a közönség, valamint reményeink szerint másnap, július 15-én Sárváron, a V4+ Ausztria folklór klaszter konferencián is bemutatjuk a koncertet. Emellett a terveink közt szerepel, hogy a jövőben Lengyelországban is keressünk lehetőséget a koncert bemutatására.
Jelen pillanatban pedig a zeneakadémiai diplomakoncertemre készülök, amelynek műsorában helyet kap podhalei gurál muzsika is, valamint a másik szakomon, népzeneelméletből is az idei év végén lesz a záróelőadásom, melynek témája szorosan kapcsolódik a fent leírtakhoz. „Magyar népzenei vonatkozások a Podhale régió gurál táncdallamaiban” címmel, néhány érdekesebb dallamkapcsolat részletesebb bemutatására, elemzésére vállalkozom benne.

Ezúton szeretnék még egyszer köszönetet mondani az Alapítványnak a támogatásért és kívánok az idén pályázóknak hasonló nagy örömöket a munkájukhoz, mint amilyenek nekem jutottak ebben az évben!