Elfeledett hőseink nyomában: Dr. Bernhart Sándor

A Wacław Felczak Alapítvány kuratóriumi elnöke személyes hangú levéllel köszönte meg az Egyesült Államokban élő Bernhart Sándornak, hogy édesapja, Dr. Bernhart Sándor egykori bajai polgármester a II. világháború alatt lengyel menekülteknek nyújtott segítséget.

A német származású Dr. Bernhart Sándor a két világháború közötti bajai közélet közismert egyénisége volt. Ügyvédi oklevelét mindössze 24 évesen kapta kézhez, s ezzel az ország akkori egyik legfiatalabb ügyvédje lett. Sokoldalú és művelt emberként otthonosan mozgott nemcsak a jog, de a sport, a zene, az irodalom, a filozófia és a művészettörténet világában is. A bajai társadalmi élet meghatározó alakja volt, a Liszt Ferenc Kör elnöke, és aktív tagja a városi szimfonikus zenekarnak. 1937-1945 között Baja polgármestere. Családi házukat 1952-ben államosították, nyugdíjának folyósítását beszüntették, feleségével 1961-ben az Egyesült Államokba disszidált.

Haladó gondolkodású, mindig a város és a városlakók érdekeit szem előtt tartó vezetőként emlékeznek rá, aki nehéz időkben vette át a város irányítását, mégis irtózott a szélsőséges megnyilvánulásoktól. Kiállt embertársaiért, az üldözött bajai zsidóság és a Magyarországon menedéket kérő lengyelek mellett. Az izraeli Yad Vashem 1994 őszén vette fel nevét a Világ Igazai közé. 1992-ben posztumusz díszpolgári címet kapott Baja városától. A cím adományozását – többek között – így indokolta a város:

“Hétéves polgármesteri működését tisztességes életfelfogása, kötelességtudata, városszeretete és humánuma vezérelte.
Nem politizált, nem szerette a szélsőségeket, a hangos hazafiaskodást.
Több javaslat megismerése és gondos mérlegelése alapján döntött. A család és munkaszeretete hatotta át egész életét…
A háborús évek alatt mutatkozott meg igazán nagyszerű emberi jelleme, példamutatóan viselkedett a lengyel menekültek elhelyezésében, a lengyel katonák határon való átsegítésében, a zsidó emberek, munkaszolgálatosok megmentése során…
A várost olyan kereskedelmi és idegenforgalmi központtá kívánta fejleszteni, amelyben gazdag tudományos, társadalmi és kulturális élet folyik…”


A Wacław Felczak Alapítvány és Baja Város Önkormányzata a tavalyi évben, a II. világháború kirobbanásának 80. évfordulóján emléktáblát emelt azon városlakók emlékére, akik befogadták és segítették a Bajára érkező lengyel menekülteket. A bajai városvezetés a projekt kapcsán hozzálátott a Bács-Kiskun megyei városban és a környék falvaiban menedékre találó lengyel menekültek sorsának, történetének felkutatásához. A Bácskai Naplóban 2019. augusztus 8-án megjelent egy felhívás, amelyre többen jelentkeztek azok közül, akik még emlékeztek a lengyeleket megsegítő bajai polgárokra. Így szerzett tudomást az alapítvány arról, hogy az akkori polgármester, Bernhart Sándor milyen aktívan támogatta a lengyel menekültek ügyét.

Id. Antall József politikus, menekültügyi kormánybiztos 1945. november 7-ei nyilatkozatában így emlékszik vissza a bajai városvezetőre: „Különös szolgálatokat tett azzal, hogy bekapcsolódott az úgynevezett lengyel szöktetési akcióba és azt a legeredményesebben támogatta, annak ellenére, hogy az illetékes szervek a német kémelhárító nyomására azt mindenféleképpen megakadályozni igyekeztek. (…) abban is segítségemre volt, hogy városa területén politikailag exponált és a németek által halálrakeresett lengyeleket rejthettük el.”

2019 szeptembere óta Baján, az egykori, lengyel menekülteknek menedéket nyújtó Nemzeti Szálloda, ma Duna Wellness Hotelszálló homlokzatán a Wacław Felczak Alapítvány jóvoltából emléktábla hirdeti a lengyel menekültek megsegítését. Áldozatos munkájuk ezáltal nemcsak az eljövendő nemzedékekben él tovább, de eljut mindazokhoz, akik e csodálatos városba látogatnak.

Illusztráció:

Id. Antall József Dr. Berhart Sándort igazoló nyilatkozata

Dr. Bernhart Sándor családja körében, portré

Borítókép: Baja, Szentháromság (Szent István) tér, 1940. Forrás: Fortepan/Ebner

forrás: Bánáti Tibor: Bajai arcképcsarnok Bajai dolgozatok 11. Baja 1996. / (Bánáti Tibor 1996) 37-43. o. Bernhart Sándor polgármester

A cikk megírásában nyújtott segítségéért köszönetünket fejezzük ki Karsay Lehelnének.