10 új pályázat a wfa.hu-n

2023 első pályázati körében február végéig várjuk a pályázatokat a lengyelországi osztálykirándulások témakörétől kezdve a magyar-lengyel művészeti projekteken keresztül a felsőoktatásban tanuló hallgatók tanulmányi ösztöndíjáig bezárólag.

Cikkünkben az összes pályázatot megismerheti és egy kattintással a pályázati felhívást és az online pályázati felületet is elérheti.

Polonica Varietas: pályázat magyarországi középfokú oktatási intézmények számára a lengyelországi osztálykirándulások szervezésére és lebonyolítására.  Pályázati felhívás>>

Jagelló: Pályázat felsőoktatási intézmények doktorandusz hallgatói számára tanulmányi ösztöndíj igénylésére.  Pályázati felhívás>>

Dwa Bratanki: Pályázat magyarországi települési önkormányzatok és magyarországi székhellyel rendelkező alap- és középfokú oktatási intézmények számára, melyek testvérvárosi/testvériskolai megállapodást írtak alá, vagy annak aláírására kötelezettséget vállalnak egy lengyelországi településsel vagy intézménnyel.  Pályázati felhívás>>

Skamander: Pályázat egyházi és civil szervezetek, kulturális események szervezésével foglalkozó jogi személyek és települési önkormányzatok számára magyar és lengyel művészek, illetve kulturális szakemberek együttműködésének erősítésére.  Pályázati felhívás>>

Sasfiókák: Pályázat magyarországi iskolák, települési önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek, hazai nemzeti park igazgatóságok számára, gyermekeknek és fiataloknak szóló magyar–lengyel oktatási–művészeti–vallási és társadalmi, valamint környezetvédelmi projektek szervezésére és lebonyolítására.  Pályázati felhívás>>

Mazurka: A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson szakmai és szépirodalmi folyóiratok lengyel-magyar vagy lengyel tematikus lapszámainak megjelentetéséhez. Pályázati felhívás>>

Tengerszem: A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson lengyel–magyar vagy lengyel tematikájú kötetek magyar nyelven történő kiadásához, ezáltal is elősegítve a lengyel kultúrát közvetítő tudományos, ismeretterjesztő és szépirodalmi művek magyarországi megjelenését és népszerűsítését.  Pályázati felhívás>>

Szent Kinga Gyűrűje: A pályázat célja elsősorban a magyarországi lengyel tanszékek színvonalának és versenyképességének megtartása és emelése, valamint bármely magyarországi felsőoktatási intézmény tetszőleges tanszékére meghívott, tudományterületükön kiemelkedő szakmai színvonalat elért lengyel előadók vendégoktatóként történő meghívása, amit az Alapítvány anyagi támogatással kíván ösztönözni.  Pályázati felhívás>>

Örökéletű Tölgy: E pályázat révén a felsőoktatási és tudományos intézmények, illetve kutatók, oktatók kaphatnak támogatást magyar–lengyel vagy lengyel témájú tudományos kutatási projektek támogatására.  A pályázat jogi személyek és természetes személyek számára egyaránt kiírásra került. 

Piast: Pályázat felsőoktatási intézmények lengyel nyelv és irodalom mesterszakos (MA) hallgatói számára tanulmányi ösztöndíj igénylésére.  Pályázati felhívás>>

A pályázatokat 2023. február 28. 17 óráig várjuk. A pályázatok online, az adott pályázati felhívás végén  elérhető linken található pályázat beadási felületen nyújthatók be.