Hat új pályázat a magyar–lengyel kapcsolatok elmélyítésére

A Felczak Alapítvány hat pályázatot tett közzé a magyar–lengyel kapcsolatok elmélyítése céljából. A pályázatok együttes keretösszege meghaladja a 70 millió forintot.

A Wacław Felczak Alapítvány ismét kiemelt hangsúlyt fektet Lengyelország népszerűsítésére a magyar fiatalok körében, programjai által támogatva a közoktatásban folytatott ismeretterjesztést, az ifjúsági közösségek élményszerű, alkotó együttlétét, valamint a felsőoktatási és tudományos tevékenységeket.

Így a legmagasabb keretösszegű pályázatok a magyarországi középfokú oktatási intézmények számára lengyelországi osztálykirándulások szervezésére és lebonyolítására kiírt POLONICA VARIETAS, továbbá a magyarországi iskolák, települési önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek számára, gyermekeknek és fiataloknak szóló magyar–lengyel oktatási–művészeti–vallási és társadalmi projektek szervezésére és lebonyolítására irányuló SASFIÓKÁK című felhívások.

A DWA BRATANKI című pályázat a magyar–lengyel testvérvárosi és testvériskolai kezdeményezések támogatására teremt lehetőséget. Egy induló új program, az ALVÓ LOVAGOK által most a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatóinak is lehetőségük nyílik ösztöndíjért folyamodni lengyelországi szakmai gyakorlat megvalósítására.

A tudományos élet képviselői, magyarországi illetőségű tanárok, kutatók, valamint magyarországi székhelyű felsőoktatási és tudományos intézmények az ÖRÖKÉLETŰ TÖLGY pályázat keretében nyújthatnak be támogatási kérelmet magyar–lengyel vagy lengyel témájú tudományos kutatási projektek finanszírozására. A felsőoktatási vendégoktatók mobilitását a SZENT KINGA GYŰRŰJE című pályázat segíti.

A pályázatok beadási határideje egységesen: 2020. április 3. 12:00 óra.